عکس پروفایل سلام گلس
۴۷ عضو

سلام گل

مجموعه سلام گل یک موسسه مردم نهاد هست، با هدف آموزش مهارت های مختلف زندگی به کودکان با کمک کشاورزی. کودکان بدون محدودیت مکانی و جغرافیایی، میتونن توی طرح ها و رویداد های رایگان سلام گل شرکت کنن.

۲۱ اسفند ۱۴۰۱

۲۲ اسفند ۱۴۰۱

thumnail

۷:۵۱

چیزی نموندهاینجا ثبت نام کن

۷:۵۱

۲۵ اسفند ۱۴۰۱

🍀🪴🌱🌿سالم بمونیم🍃از بچه های سلام گلی که توی طرح "سالم بمونیم" شرکت کردن.
گروه تلاش:سیران حسینیاورمزد حسینی
ویدیو:https://www.instagram.com/reel/Cp1gdzJqqBr/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

۵:۲۷

thumnail

۵:۳۸

thumnail

۵:۵۲

thumnail

۱۷:۱۱

۲۶ اسفند ۱۴۰۱

🍀🪴🌱🌿سالم بمونیم🍃از بچه های سلام گلی که توی طرح "سالم بمونیم" شرکت کردن.
گروه شاهی های سبز:بردیا مشایخمهشید مرادیانکریم مشایخ
ویدیو:https://www.instagram.com/reel/Cp4H6eoKPwE/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

۵:۱۷

thumnail

۵:۲۲

thumnail

۱۶:۵۸

۲۷ اسفند ۱۴۰۱

🍀🪴🌱🌿سالم بمونیم🍃از بچه های سلام گلی که توی طرح "سالم بمونیم" شرکت کردن.
گروه پژوهش سبز:مبینا سلمانی نژادیاسین خلیفهپارسا سلمانی نژاد
لینک ویدیو:https://www.instagram.com/reel/Cp61QeQKtYS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

۶:۴۴

thumnail

۶:۵۱

thumnail

۱۶:۵۰

thumnail

۱۷:۰۱

۲۸ اسفند ۱۴۰۱

🍀🪴🌱🌿سالم بمونیم🍃از بچه های سلام گلی که توی طرح "سالم بمونیم" شرکت کردن.
گروه سبزستان:رها دهقانسارا دائمنراستین صادقی
لینک ویدئو:https://www.instagram.com/reel/Cp9SvyRqiVe/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

۵:۴۰

thumnail

۵:۴۵

thumnail

۱۶:۵۷

۲۹ اسفند ۱۴۰۱

thumnail
گیف
۰۰:۱۴

۲۰:۲۹