ک

کارگاه های عملیات اربعین

۳۶۱عضو

۱۳ شهریور ۱۳۹۹

thumnail

۱۷:۱۹

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

۱۹ شهریور ۱۳۹۹

بلوغ عقلی.mp3

۱۸.۷۹ مگابایت
یاقدیم الاحسان بحق الحسین(ع)
عمود ۸۰
undefinedصوت کارگاه بلوغ عقلی، مولفه ها، نشانه ها، درمان
undefined ۱۷ شهریور

۴:۵۳

۲۳ شهریور ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد

اگرکسی توان انجام کاری را داشته باشد و آن کار نیازی از جامعه را برآورده کند و او از روی کسالت، تنبلی، سستی، بی انگیزگی، بی مبالاتی و حواس پرتی ، این کار را انجام ندهد به بلوغ عقلی نرسیده است.

اگرکسی در جهت رفع نیازهای مبرم جامعه تلاشی از خود نشان ندهد و بهانه ای را در این بی تلاشی سرهم کند، از بلوغ عقلی دور است.

اگرکسی نیازهای جامعه را نبیند یا ببیند و رفع آنها توسط خودش را دور ببیند دچار کمبود گزاره های عقلی است.

اگرکسی در برنامه ریزی اجتماعی ناتوان باشد، در رجوع به عقل کاهل است.

" بلوغ عقلی که بطور طبیعی چند سال بعد از سن تکلیف درانسان خود را نشان می دهد به شدت نگاه فرد را از خود و منفعت طلبی خودخواهانه خارج می کند و او را در مسیر هم گرایی های اجتماعی و برطرف کردن نیازهای اجتماعی می کشاند."
undefined برطرف کردن نیازهای جامعه به جز و با تشکیل جمع و هم راهی و هم آهنگی با آن جمع حاصل نمی‌شود.
undefined پذیرش رهبری از جانب دیگران از نقاط غیر تخصص و رهبری از جانب خود در تخصص از امور لازم برای برآورده کردن نیازهای جامعه است. undefinedعدم مهارت در این هم گرایی باعث بی توفیقی در برطرف کردن یا برآورده کردن نیازهای اجتماعی می شود.undefinedعلم تفصیلی به موارد یاد شده از لوازم برنامه ریزی اجتماعی است و علم تفصیلی درباره برنامه ریزی اجتماعی به معنای «فهم چیستی، چرایی و چگونگی خوب زیستن با دیگران است.»
undefinedمرور کنیم شهید فهمیده های هشت سال دفاع مقدس را که رهبر ما شدند در این خوب زیستن.او امام و دین را فهمیده ، خود را فدای آن کرد.از منفعت های زندگی فردی عبور نمود و حفظ زندگی مردم را وظیفه خود دانست، راه جهاد را برگزید. شغل و همسر و پدر و مادر را در امان خدا قرار داد و برنامه ای اجتماعی برای خود انتخاب کرد. نارنجک به کمر بست و...باید شبیه فهمیده ها، برنامه ریزی اجتماعی را فهمید و برنامه ریخت و عمل کردب بسم الله الرحمن الرحیمب اللهم صل علی محمد وآل محمد١۵ شهریور، ١۶محرم ٩٩

۱۸:۵۳

۲۶ شهریور ۱۳۹۹

همکلامی-خانم سها.mp3

۳۰.۸۳ مگابایت
یاقدیم الاحسان بحق الحسین(ع)
عمود ۶۰۰
undefinedصوت کارگاه هم کلامی-بلوغ عاطفی
undefined ۲۵ شهریور

۹:۱۹

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

صوت جلسه سوره مبارکه لیل براساس رویکرد کتاب تفکر.mp3

۸۰.۰۸ مگابایت
یاقدیم الاحسان بحق الحسین(ع)
عمود ۶۸۰
undefinedصوت کارگاه تدبر در سوره لیل با رویکرد کتاب تفکر
undefined ۲۹ شهریور

۷:۵۶

عکس های تخته،جلسه تدبر در سوره لیل با رویکرد کتاب تفکر undefined

۷:۵۷

thumnail

۷:۵۷

thumnail

۷:۵۷

thumnail

۷:۵۷

thumnail

۷:۵۷

thumnail

۷:۵۷

صوت جلسه اول سوره مبارکه فجر.mp3

۷۴.۲۱ مگابایت
یاقدیم الاحسان بحق الحسین(ع)
عمود 760
undefinedصوت کارگاه قرآن، محور قیام حسینی
undefined ۲۹ شهریور

۱۳:۳۷

۱ مهر ۱۳۹۹

آشنایی با صحیفه فاطمیه با رویکرد زمان.mp3

۸۳.۷۴ مگابایت
یاقدیم الاحسان بحق الحسین(ع)
عمود ۹۲۰
undefinedصوت کارگاه آشنایی با صحیفه فاطمیه با رویکرد زمان
undefined ۳۰ شهریور

۶:۰۱

thumnail
نمودار رسم شده طی جلسه آشنایی با صحیفه با رویکرد زمان

۶:۰۲

۲ مهر ۱۳۹۹

سوره مبارکه فجر-قرآن محور قیام حسینی.mp3

۲۰.۲۱ مگابایت
یاقدیم الاحسان بحق الحسین(ع)
عمود ۱۲۳۰
undefinedصوت جلسه دوم کارگاه قرآن، محور قیام حسینی
undefined ۲ مهر

۱۴:۴۶

اصلاح آسان سبک زندگی.pdf

۱.۳۴ مگابایت

undefined عمود ۱۱۵۰
undefined pdf از powerpoint کارگاه اصلاح سبک زندگی

۱۵:۰۱