عکس پروفایل تدبّر سوره ای (کمک آموزشی)ت

تدبّر سوره ای (کمک آموزشی)

۹۲۲عضو
عکس پروفایل تدبّر سوره ای (کمک آموزشی)ت
۹۲۲ عضو

تدبّر سوره ای (کمک آموزشی)

کانال کمک آموزشی کتابهایآشنایی با روش های تدبّر در قرآنجلد چهارم؛ آشنایی با کتاب روش های تدبّر سوره ای
مجمع مدارس دانشجوئی قرآن و عترت علیهم السلامundefined ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۷

۱۴ بهمن ۱۳۹۹

undefined شروع #سری_دوم بسته مجازی تدبّر سوره ای

۷:۰۹

thumnail
undefined #مقدمه_کلیات.تدبر.سوره.ای #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_soore

۷:۳۸

thumnail
undefined #درس_اول_سوره.مبارکه.واقعه #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_soore

۷:۴۶

thumnail
undefined #درس_دوم_سوره.مبارکه.حاقه #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_soore

۸:۰۸

thumnail
undefined #درس_سوم_سوره.مبارکه.معارج #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_soore

۸:۱۷

thumnail
undefined #درس_چهارم_سوره.مبارکه.مزمل #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_soore

۹:۳۷

thumnail
undefined #درس_پنجم_سوره.مبارکه.ق #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_soore

۱۱:۱۶

thumnail
undefined #درس_ششم_سوره.مبارکه.مرسلات #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_soore

۱۱:۲۶

thumnail
undefined #درس_هفتم_سوره.مبارکه.فصلت #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_soore

۱۱:۳۴

thumnail
undefined #درس_هشتم_سوره.مبارکه.یس #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_soore

۱۱:۴۱

thumnail
undefined #درس_نهم_سوره.مبارکه.قمر #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_soore

۱۳:۵۸

thumnail
undefined #درس_دهم_سوره.مبارکه.الرحمن #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_soore

۱۴:۳۷


undefined کیفیت های مناسب گوشی تلفن همراه undefined undefined فیلم با کیفیت HD undefined

۱۴:۴۸

"یا فاطر"
undefined مدرسه دانشجویی عمومی و تخصصی تدبر(اولوا الالباب) تقدیم می کند:
undefined اولوا الالباب؛ "مجموعه آموزشی تدبر در قرآن مجید"
undefined کتاب روش های تدبر سوره ای
undefined مدرس: آقای علی لسانی
undefined این بسته حاوی ۱۱ فیلم مجزا، شامل یک مقدمه و ده درس روشهای تدبر سوره ای چهارمین جلد از مجلدات ۱۰ گانه آموزش روش های تدبر در قرآن است و از طریق آدرس های زیر با کیفیت بالا قابل دریافت است.
undefined مقدمه:
undefined https://aparat.com/v/LKiYc

undefinedدرس اول:
undefined https://aparat.com/v/3TnGt

undefined درس دوم:
undefined https://aparat.com/v/2kE59

undefined درس سوم:
undefined https://aparat.com/v/0TVHk

undefinedدرس چهارم:
undefined https://aparat.com/v/DxQ1L

undefinedدرس پنجم:
undefined https://aparat.com/v/Sh7Ai

undefined درس ششم:
undefined https://aparat.com/v/2On96

undefinedدرس هفتم:
undefined https://aparat.com/v/2vUlq

undefinedدرس هشتم:
undefined https://aparat.com/v/y06YR

undefined درس نهم:
undefined https://aparat.com/v/3NYdZ

undefinedدرس دهم:
undefined https://aparat.com/v/ArwV1
#اولوا.الالباب #مدرسه_قرآن#تدبر_سوره.ای #کمک_آموزشیundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۴:۴۹

undefined پایان #سری_دوم بسته مجازی تدبّر سوره ای

۱۹:۲۳

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

بازارسال شده از تدبّر سوره ای (کمک آموزشی)
thumnail
undefined نکاتی برای ارزیابی مطالعه کتاب روش های تدبر سوره ای قرآن

۱۶:۵۷

بازارسال شده از تدبّر سوره ای (کمک آموزشی)
thumnail
undefined نکاتی برای ارزیابی مطالعه کتاب روش های تدبر سوره ای قرآن

۱۶:۵۷

بازارسال شده از تدبّر سوره ای (کمک آموزشی)
thumnail
undefined ختم رویکردی کتاب روش های تدبر سوره ای

۱۶:۵۷

بازارسال شده از تدبّر سوره ای (کمک آموزشی)

معرفی کتاب روش های تدبر سوره ای.pdf

۱.۱ مگابایت

undefined فایل معرفی کتاب روش های تدبر سوره ای
undefined عناوین فایل:
undefinedساختار سوره در قرآنundefinedغایت کتاب روش های تدبر سوره ایundefinedفرآیند دروس کتابundefinedنکاتی برای ارزیابی مطالعه کتابundefined ختم رویکردی (ختم قرآن با رویکرد این کتاب)

۱۶:۵۷