عکس پروفایل شیوه تدریس کتابهای تدبر(ویژه مربیان)ش

شیوه تدریس کتابهای تدبر(ویژه مربیان)

۶۸۵عضو
عکس پروفایل شیوه تدریس کتابهای تدبر(ویژه مربیان)ش
۶۸۵ عضو

شیوه تدریس کتابهای تدبر(ویژه مربیان)

فایل های روش تدریسکتابهای تدبر در قرآن (جلد ۱ تا ۵ )و کتاب تدبّر چیستی، چرایی و چگونگی
📩 ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۲۸ آذر ۱۴۰۰

صوت جلسه شانزدهم ارتقای تدبر.27 آذر 1400.mp3

۲۶.۳۱ مگابایت
🎧 صوت جلسات هم اندیشی ارتقای تدبر- ویژه مربیان
💠 جلسه شانزدهم (تدبر مکی- تدبر مدنی)
⚠️ ویژه مربیان🎙 استاد اخوت🗓 ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۰--------------------------------------------------------------------📝 آنچه در جلسه مطرح شد:
🔻 تدبر مکی🔹 نحوه مطالعه سوره از منظر یک ساختار▫️گام اول: ساختار مولفه بندی شده ،با تعریف مشخص و ایجادکننده تمایز▫️گام دوم: نسبت آیه ها را با ساختار مشخص می کنیم▫️گام سوم: توسط آیه ها،سوره طبق ساختار تنظیم می شود🔸 نکاتی در مورد سوره های حوامیم▫️مطالعه سوره ها با ساختار وجودی انسانغرض واحد▫️کارکرد سوره به نسبت غرض واحد▫️استخراج مولفه ساختاری برای غرض(ساختار دین در جامعه)
❇️ در کتاب تدبر مکی، هم نحوه مطالعه ساختاری داریم، و هم نحوه استخراج ساختار تدبر مکی ، تدبر شناخت و ساخت ساختار ها
🔻 تدبر مدنیروی تدبر مکی سوار می شود و جدای از آن نیست. تنها دقت هایی دارد من جمله:▫️اهمیت درک فضای نزول سوره های مدنی▫️اهمیت توجه به ساختار جامعه در سوره های مدنی▫️اسماالحسنی؛ نزول اسم به بهانه رخداد و آنگاه درک مفهوم اسم
🔹 مقاصد تدبر مدنی▫️تبیین مباحث جامعه شناسی و حاکمیتی قرآن در حد لزوم برای فرد▫️آشنایی با توحید ربوبی و توحید افعالی▫️طهارت= برطرف کردن نواقص توحیدیتدبر مدنیطهارت تدبر مدنی، در اوج تدبرهای تا اینجاست.(برطرف کردن نواقص و ...برای تجلی اسماالله)▫️استمرار مطالعه تدبر ساختاری که به واسطه تدبر مکی آموخته شده
🔸 علت انتخاب سوره های کتاب تدبر مدنیسور مسبحات از جهت مقاصد بالا، نسبت به هر یک از مقاصد دارای امتیاز ویژه هستند.
🔹 روش مطالعه کتاب:۱. مطالعه تاریخی + مباحث مقدماتی کتاب + ساختار جامعه۲. هر سوره ای شبیه کتاب سوره ای به صورت مستقل خوانده شود.(توصیه به مطالعه تفسیر المیزان)۳.  مطالعه هر سوره ای با سوره مجاور و اسخراج وجوه مشترک۴. سه سوره اول با سه سوره دیگر خوانده می شود. سوره صف مشترک است.
🔻 صحبت هایی در مورد مجازی سازی آموزش تدبر▫️اهمیت مجازی سازی آموزش کتاب های تدبر برای گسترش جریان تدبر در قرآن▫️ارائه نمونه کار توسط خانم احمدیان▫️اصل اولیه مجازی سازی، داشتن آرشیو مجهز در دسترس است.▫️درخواست ارائه پیشنهادات برای مجازی سازی تدبر ها
#ارتقای.تدبر #استاد.اخوت #تدبر.مکی #تدبر.مدنی

۸:۳۵

۱۵ بهمن ۱۴۰۰

ارتقای تدبر- جلسه شانزدهم.pdf

۲۲۱.۳ کیلوبایت

🔸 فایل ارائه استاد اخوت - pdfجلسه شانزهم هم اندیشی ارتقای تدبر
🗓 ۲۷ آذر ۱۴۰۰

۱۳:۱۸

جلسه هفدهم ارتقای تدبر.mp3

۲۱.۷۷ مگابایت
🎧 صوت جلسات هم اندیشی ارتقای تدبر- ویژه مربیان
💠 جلسه هفدهم (تدبر مدنی)
⚠️ ویژه مربیان🎙 استاد اخوت🗓 ۴ دی ماه ۱۴۰۰--------------------------------------------------------------📝 آنچه در جلسه مطرح شد:
🔹 کلیتی از محتوا و غرض هدایتی ۲۸ سوره نازل شده در مدینه
🔻 مطالعه مدنی سه بخش دارد:▫️ساختار وجودی انسان: برای آسیب شناسی استفاده می شود▫️ اسماء الحسنی :سوره ها کشف مصادیق شرک میکنند لذا بحث اسما جهت درمان مطرح می شود.▫️ساختار وجودی جامعه: برای درک درست از احکام است.
🔸 شیوه اصلی مطالعه تدبر مدنی؛ تشخیص جریان حق و باطل است.
🔹پاسخ به سوالات کارگروه تدبر مدنی
#ارتقای.تدبر #استاد.اخوت #تدبر.مدنی

۱۳:۳۳

ارتقای تدبر- جلسه هفدهم.pdf

۲۱۲.۴ کیلوبایت

🔸 فایل ارائه استاد اخوت - pdfجلسه هفدهم هم اندیشی ارتقای تدبر
🗓 ۴ دی ۱۴۰۰

۱۳:۳۴

جلسه 18 ارتقای تدبر.mp3

۱۸.۷۳ مگابایت
🎧 صوت جلسات هم اندیشی ارتقای تدبر- ویژه مربیان
💠 جلسه هجدهم (تدبر مدنی- تدبر ادبی)
⚠️ ویژه مربیان🎙 استاد اخوت🗓 ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰--------------------------------------------------------------📝 آنچه در جلسه مطرح شد:
🔻 باقی مانده بحث کتاب مکی و مدنی
🔹 اسماء خدا در آسیب شناسی▫️معرفی خداوند▫️اسم های ظاهر: باورهایی که باید درباره خداوند حالتی تثبیت را در خداوند مشاهده کند▫️افعال خداوند: باورهایی هستند که باید به وسیله مشاهده افعال در عالم، انسان را به خداوند برساند.
🌱 طهارت هر انسانی به این است که بفهمد خدا در هر سوره،خودش را به چه شکل معرفی کرده و مضامین سوره هر فرد را به چه اسم یا اسمائی دلالت میدهد.
🔻 تدبر ادبی
🔸 فهم ادبی قرآن لازمه فهم قرآن▫️گزاره نویسی/تعمیم گزاره ها وابسته به تدبر ادبی ست و لازم است ذائقه ادبیات فهمی،به همراه سوال و نیاز باشد تا فهم حاصل شود. جنس این فهم شهودی ست.
🔹 پیش نیاز: خواندن ادبیات عرب ساده
▫️ادبی ۱: در مورد قالب کلام و ارکان و واجبات آن▫️ادبی ۲: در مورد نفوذ و تاثیر گذاری کلام▫️ادبی ۳: مجموعه ادبی ۱ و ۲ به علاوه بررسی حکمت قالبهای کلام و نفوذ آن
🔸 موانع فهم ادبیات: عجله در یادگیری/اعتماد به نفس نداشتن/فهم قراردادی/فهم بدون احساس/فکر می کنند استعداد عربی فهمی را ندارد.
🔹 شیوه های تدریس▫️ متناسب با رشته تخصصی افراد▫️ متناسب با کتاب
#ارتقای.تدبر #استاد.اخوت #تدبر.مدنی #تدبر.ادبی

۱۴:۰۰

ارتقای تدبر- جلسه هجدهم.pdf

۳۶۴.۳۵ کیلوبایت

🔸 فایل ارائه استاد اخوت - pdfجلسه هجدهم هم اندیشی ارتقای تدبر
🗓 ۱۱ دی ۱۴۰۰

۱۴:۱۴

جلسه نوزدهم ارتقای تدبر.mp3

۲۰.۸۹ مگابایت
🎧 صوت جلسات هم اندیشی ارتقای تدبر- ویژه مربیان
💠 جلسه نوزدهم (تدبر ادبی- تدبر روایی)
⚠️ ویژه مربیان🎙 استاد اخوت🗓 ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰------------------------------------------------------------------📝 آنچه در جلسه مطرح شد:
🔻 تدبر ادبی🔹 زمان خواندن کتاب ادبی: بر اساس نیاز و اشتیاق+پس زمینه ادبیات عرب🔸پاسخ به سوالات تدبر ادبی 🔹 ارزیابی طهارتی تدبر ادبی
🔻 تدبر رواییقران از اهل بیت جدا نیست و این کتاب بنا دارد رفت و برگشت بین قرآن و روایات را بدهد.و علاوه بر روایات ذیل ایات،به دعاها هم پرداخته می شود.🔸 مربی تدبر روایی لازم است:نهج البلاغه و تحف العقول یا منابع تخصصی روایی را خوانده باشد و با فرهنگ عمومی دعا و روایات آشنا باشد.
🔻 چهارسوال را پاسخ دهید:▫️چگونه یک کلاس را با نشاط می کنید▫️چگونه انس دوستان خود را به قرآن زیادتر می کنید▫️چه مبحث و کتابی را بهتر می توانید دست بگیرید▫️چه مبحث و کتابی را بهتر می توانید به یک نفر انتقال بدهید.
#ارتقای.تدبر #استاد.اخوت #تدبر.ادبی #تدبر.روایی

۱۴:۵۵

ارتقای تدبر- جلسه نوزدهم.pdf

۲۱۱.۷۶ کیلوبایت

🔸 فایل ارائه استاد اخوت - pdfجلسه نوزدهم هم اندیشی ارتقای تدبر
🗓 ۱۸ دی ۱۴۰۰

۱۴:۵۶

ارتقای تدبر 00.10.18 (2).vsdx

۲۶۴.۷۳ کیلوبایت

🔹 فایل ارائه استاد اخوت - visio"جلسات اول تا نوزدهم هم اندیشی ارتقای تدبر"

۱۵:۱۲

پیاده شده جلسات ارتقای تدبر.pdf

۶.۷۳ مگابایت

🗂 فایل پیاده شده جلسات هم اندیشی ارتقای تدبر- pdf

۱۵:۳۸

پیاده شده جلسات ارتقای تدبر- کامل.docx

۶.۹۱ مگابایت

🗂 فایل پیاده شده جلسات هم اندیشی ارتقای تدبر- word

۱۵:۴۶

۱۷ مهر ۱۴۰۱

moghadamat.pdf

۷۹۲.۴۲ کیلوبایت

💠 آیین نامه کتاب مقدمات تدبر در قرآن - ویژه مربیان
🔰 عناوین فایل:
🔸 محور کلاس های قرآن🔹 ساختار کتاب🔸ارزیابی🔹ویژگی های مربی🔸نحوه ارائه کتاب🔹انواع مخاطب
❇️ برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر

۹:۱۷

sanad ketab tafakkor.pdf

۲.۳۹ مگابایت

💠 آیین نامه کتاب روش های تفكر در قرآن
🔰 عناوین فایل:
🔸 جايگاه تفكر در منظومه تدبر🔹تعريف تفكر🔸ارتباط دروس کتاب با تفکر🔹تعریف روش های تفکر🔸کلام و روش های تفکر🔹غایت کتاب روش های تفكر در قرآن🔸فرآیند دروس کتاب🔹روش کلی این کتاب برای مطالعه سوره 🔸نحوه ارائه مطالب🔹نکاتی برای ارزیابی مطالعه کتاب🔸ختم رویکردی (ختم قرآن با رویکرد این کتاب)
❇️ برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر

۹:۲۹

eraeh tafakkor.pdf

۴۷۵.۹۲ کیلوبایت

🔰 آیین نامه ارائه کتاب روش های تفکر در قرآن

۹:۳۰

pishnahad eraeh tafakkor.pdf

۱۹۲.۸ کیلوبایت

🔰 پیشنهاداتی برای ارائه دروس کتاب روش های تفکر در قرآن

۹:۳۳

aeynnameh kalameh.pdf

۱.۲۸ مگابایت

💠 آیین نامه کتاب روش های تدبر کلمه ای
🔰 عناوین فایل:
🔸 دانستی هایی قبل از شروع مطالعه کتاب🔹 فرآیند دروس کتاب🔸غایت هر درس به نسبت غایت کتاب🔹چگونگی ارائه و ارزیابی هر درس🔸پیشنهاد هایی برای درک بهتر کلمه🔹مهارت هایی برای فهم معنا و مصداق کلمه های قرآن🔸دسته بندی مخاطبان🔹نکاتی برای مربیان🔸ارزیابی دوره تدبر کلمه ای
❇️ برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر

۱۴:۱۳

sorehiy sanad.pdf

۳۵۹.۸۱ کیلوبایت

💠 آیین نامه کتاب روش های تدبر سوره ای
🔰 عناوین فایل:
🔸ساختار سوره در قرآن🔹غایت کتاب روش های تدبر سوره ای🔸فرآیند دروس کتاب🔹نکاتی برای ارزیابی مطالعه کتاب🔸 ختم رویکردی (ختم قرآن با رویکرد این کتاب)
❇️ برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر
⏳ در حال تکمیل...

۱۴:۱۶

sanad ghoran be ghoran .pdf

۹۶۸.۰۱ کیلوبایت

💠 آیین نامه کتاب روش های تدبر قرآن به قرآن
🔰 عناوین فایل:
🔹کلیات قرآن به قرآن🔸منطق قرآن در دلالت آیات به یکدیگر🔹غایت کتاب روش های تدبر قرآن به قرآن🔸فرآیند دروس کتاب🔹روش کلی این کتاب برای مطالعه سوره 🔸نکاتی برای ارزیابی مطالعه کتاب🔹 ختم رویکردی (ختم قرآن با رویکرد این کتاب)
❇️ برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر

۱۴:۲۱

sanad makki.pdf

۳۹۹.۴۲ کیلوبایت

💠 آیین نامه کتاب روش های تدبر مکی
🔰 عناوین فایل:
🔸 پیش نیاز ورود به دوره تخصصی🔹 جایگاه تدبر مکی در منظومه تدبر🔸غایت کتاب 🔹اهداف کتاب 🔸رویکرد کتاب🔹انتظار از مخاطب در مواجه با سوره ها از نظر علمی و عملی🔸فرآیند دروس کتاب🔹روش کلی تدبر بین سوره ای در سوره های مکی🔸نمودار در تدبر مکی🔹گزاره نویسی در تدبر مکی🔸نحوه مطالعه سوره از منظر یک ساختار🔹 نمودار سوره با ساختار وجودی انسان🔸سوره های حوامیم و روش استخراج ساختار🔹نکات تدریس کتاب تدبر مکی🔸ویژگی های مربی تدبر مکی🔹ارزیابی دوره تدبر مکی🔸ختم رویکردی و زیارت جامعه کبیره
❇️ برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر

۱۵:۰۰

sanad madani (2).pdf

۴۲۶.۰۲ کیلوبایت

💠 آیین نامه کتاب روش های تدبر مدنی
🔰 عناوین فایل:
🔸 پیش نیاز مربیان برای وساطت در تدبر مدنی🔹 سیر تاسیس جوامع مدنی توسط انبیاء🔸تحلیل فضای مدنی🔹روش مطالعه تدبر مدنی🔸غایت تدبر در سوره های مدنی🔹شاخص ها و پیشنهادات ارزیابی
❇️ برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر

۱۵:۰۴