عکس پروفایل گروه وکلای عدل جوگ

گروه وکلای عدل جو

۲۳۹عضو
عکس پروفایل گروه وکلای عدل جوگ
۲۳۹ عضو

گروه وکلای عدل جو

adljou.comثبتی و ملکیundefinedundefinedundefined Property lawsuitsانحصار وراثتundefinedundefinedundefined Probateطلاق توافقیundefinedundefinedundefined Consensual divorceدارای نشان ملی ثبت undefinedکد شامد: ۹ - ۰ - ۶۴ - ۸۲۳۲۶۵ - ۱ - ۱تلفن های تماس : ۹۱۶۹۲۲۷۲ - ۰۲۱ادمین: ۰۹۱۲۰۳۶۲۱۲۳

۱۹ مهر ۱۴۰۲

thumnail

۹:۱۵

گروه وکلای عدل جو
undefined تصویر
#انحصاروراثت_اسلحه_شکاری مطابق ماده ۹۱۵ #قانون_مدنی انگشتری که #میت معمولاً استعمال میکرده و همچنین #قرآن و رخت‌های شخصی و #شمشیر او به #پسر_بزرگ او می‌رسد بدون اینکه از ‌#حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه #ترکه_میت منحصر به این #اموال نباشد. بنابر آنچه گفته شد #اسلحه مشمول حکم ماده فوق نمی شود و اگر #اسلحه_شکاری که دارای مجوز باشد، همه #ورثه از آن #ارث می برند و می توانند نقل و انتقال آن را انجام دهند.در adljou.com همراه ما باشید.https://www.adljou.com/content/2239/انحصار-وراثت-اسلحه-شکاری
#وکلای_عدل_جو ؛ #راهنمای_شما
راه های ارتباطی با #گروه_وکلای_عدل_جو
adljou.com
ارسال پیام در واتساپ، تلگرام، اسکایپ، آیگپ، سروش+ ، بله، ایتا، ویراستی و روبیکا:09120362123
تلفن های تماس :02191672272
09120362123
#Adljou_Lawyers_Group

۹:۱۵

۲۰ مهر ۱۴۰۲

thumnail

۱۵:۱۹

thumnail

۱۵:۱۹

thumnail

۱۵:۱۹

thumnail

۱۵:۱۹

thumnail

۱۵:۱۹

گروه وکلای عدل جو
undefined تصویر
یکی از مدارک مهم اخذ #گواهی_انحصار_وراثت_طبقه_سوم تهیه #استشهادیه می باشد. زمانی که #وراث در #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضایی اقدام به ثبت دادخواست #انحصار_وراثت می نمایند باید استشهادیه را با مدارک ارائه دهند و اصل #استشهادیه_انحصار_وراثت را در زمان رسیدگی به شعبه مربوطه تقدیم نمایند. استشهادیه را می توان به دو روش تهیه کرد، با سه نفر  #شهود در #دفتر_اسناد_رسمی حاضر و استشهادیه #گواهی_امضاء شده را تهیه نمود یا اینکه سه نفر #شاهد را در #شورای_حل_اختلاف حاضر نمود و نزد اعضای شعبه شهادت دهند. برای اطلاعات بیشتر در این مورد می‌توانید با #وکیل_انحصار_وراثت در ارتباط باشید.#وکیل_محبوبه_زمانی https://www.adljou.com/content/2240/استشهادیه-انحصار-وراثت-طبقه-سوم
#وکلای_عدل_جو ؛ #راهنمای_شما
راه های ارتباطی با #گروه_وکلای_عدل_جو
adljou.com
ارسال پیام در واتساپ، تلگرام، اسکایپ، آیگپ، سروش+ ، بله، ایتا، ویراستی و روبیکا:09120362123
تلفن های تماس :02191672272
09120362123
#Adljou_Lawyers_Group

۱۵:۱۹

۲۲ مهر ۱۴۰۲

thumnail

۱۶:۲۲

گروه وکلای عدل جو
undefined تصویر
در مورد #ایرانیان_غیر_شیعه که #مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است، #احوال_شخصیه آنها مانند مسائل مربوط به #ازدواج و #طلاق ، #ارث و #وصیت باید مطابق با دین خودشان تعیین تکلیف شود. 
#انحصار_وراثت_اقلیت_های_مذهبی از لحاظ شکلی در #شورای_حل_اختلاف مورد رسیدگی قرار میگیرد، ولی از نظر ماهوی باید بررسی شود که دین مربوط به آنها چه حکمی در مورد #وراث و میزان #سهم_الارث در #انحصار_وراثت #اقلیت های_مذهبی صادر می نماید.با #وکیل_انحصار_وراثت در adljou.com همراه باشید.
https://www.adljou.com/content/2241/انحصار-وراثت-اقلیت-های-مذهبی #وکلای_عدل_جو ؛ #راهنمای_شما
راه های ارتباطی با #گروه_وکلای_عدل_جو
adljou.com
ارسال پیام در واتساپ، تلگرام، اسکایپ، آیگپ، سروش+ ، بله، ایتا، ویراستی و روبیکا:09120362123
تلفن های تماس :02191672272
09120362123
#Adljou_Lawyers_Group

۱۶:۲۲

۲۹ مهر ۱۴۰۲

thumnail

۱۶:۲۶

گروه وکلای عدل جو
undefined تصویر
لازمه ثبت هر دادخواستی توسط #متقاضی، تهیه #مدارک و ارائه آن به #مرجع_قضایی می باشد. در اخذ #گواهی_انحصاروراثت نیز #مدارک_متوفی و #کلیه_وراث الزامی می باشد، گاهاً ممکن است مدارک #وراث کامل نباشد و با مشکلاتی روبرو شوند، یا #انحصار_وراثت #بدون_شناسنامه #متوفی باشد، در این شرایط به درخواست متقاضی #شورای_حل_اختلاف از #اداره_ثبت_احوال #استعلام اخذ می نماید. بهتر است بدانیم که اگر #مدارک_وراث یا متوفی کامل نباشد این ابهام توسط استعلام از طریق اداره #ثبت_احوال مرتفع می شود و جای نگرانی وجود ندارد. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با #وکیل_انحصاروراثت در ارتباط باشید.
https://www.adljou.com/content/2242/انحصار-وراثت-بدون-شناسنامه-متوفی
#وکلای_عدل_جو ؛ #راهنمای_شما
راه های ارتباطی با #گروه_وکلای_عدل_جو
adljou.com
ارسال پیام در واتساپ، تلگرام، اسکایپ، آیگپ، سروش+ ، بله، ایتا، ویراستی و روبیکا:09120362123
تلفن های تماس :02191672272
09120362123
#Adljou_Lawyers_Group

۱۶:۲۶

۳۰ مهر ۱۴۰۲

thumnail

۱۸:۱۰

گروه وکلای عدل جو
undefined تصویر
#خواهر_و_برادر_ناتنی یعنی چه؟
ممکن است با #ازدواج_دوباره_متوفی میان #وراث، #خواهر_و_برادر #ابوینی یا #ابی یا #امی وجود داشته باشند، فرزندانی که از یک #مادر متولد نشده اند ( #خواهر_و_برادر_ابی )  یا از یک مادر متولد شده اند ولی پدر آنها یکی نباشد ( #خواهر_و_برادر_امی) را خواهر و برادر ناتنی می نامند، که احکام مربوط به #ارث هر کدام متفاوت است.اگر #متوفی_مجرد باشد و دارای #فرزند نباشد و #پدر و مادر آن نیز قبل از متوفی #فوت کرده باشند، و در طبقه اول هیچ وارثی وجود نداشته باشد، ارث خواهر یا برادر مجرد طبق ماده ۹۱۸ قانون مدنی بین خواهر و برادرهای #ابوینی یا ابی یا امی به نسبت #سهم_الارث آنها تقسیم می شود.برای اطلاعات بیشتر در این مورد می‌توانید با وکیل انحصار وراثت تماس حاصل فرمایید.https://www.adljou.com/content/2243/انحصار-وراثت-برادر-ناتنی
#وکلای_عدل_جو ؛ #راهنمای_شما
راه های ارتباطی با #گروه_وکلای_عدل_جو
adljou.com
ارسال پیام در واتساپ، تلگرام، اسکایپ، آیگپ، سروش+ ، بله، ایتا، ویراستی و روبیکا:09120362123
تلفن های تماس :02191672272
09120362123
#Adljou_Lawyers_Group

۱۸:۱۰

۱ آبان ۱۴۰۲

thumnail

۱۷:۴۲

گروه وکلای عدل جو
undefined تصویر
بدون #عدم_حضور می توان خسارت گرفت؟
پاسخ به این سوال منفی می باشد، #مطالبه_خسارت ناشی از تاخیر در #تنظیم_سند_رسمی در صورتی امکانپذیر است که #خواهان ، #گواهی_عدم_حضور خوانده در #دفتر_اسناد_رسمی را ارائه دهد.
#الزام_به_تنظیم_سند بدون #پرداخت_ثمن محکومیت خوانده به #تنظیم_سند رسمی مستلزم پرداخت ثمن از سوی #خریدار نیست و #دادگاه نمی تواند ضمن رای #الزام_به_تنظیم_سند خواهان را ملزم به پرداخت ثمن کند. مگر اینکه در #قرارداد به صراحت تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن به عنوان #تعهد_متقابل مورد توافق قرار گرفته باشد و در این صورت الزام خریدار به پرداخت ثمن منوط به آن است که #فروشنده اثبات کند تعهدات خود را انجام داده است.
https://www.adljou.com/content/2248/الزام-به-تنظیم-سند-بدون-گواهی-عدم-حضور
#وکلای_عدل_جو ؛ #راهنمای_شما
راه های ارتباطی با #گروه_وکلای_عدل_جو
adljou.com
ارسال پیام در واتساپ، تلگرام، اسکایپ، آیگپ، سروش+ ، بله، ایتا، ویراستی و روبیکا:09120362123
تلفن های تماس :02191672272
09120362123
#Adljou_Lawyers_Group

۱۷:۴۲

۲ آبان ۱۴۰۲

thumnail

۱۵:۴۹

گروه وکلای عدل جو
undefined تصویر
#سیم_کارت_متوفی قطع می شود؟بعد از اینکه فردی فوت می کند، #حسابهای_بانکی او و هرگونه #نقل_و_انتقال #اموال و #دارایی_متوفی تا زمانی که مراحل قانونی #ارث مانند؛ #انحصار_وراثت و پرداخت #مالیات_بر_ارث انجام نشود، امکانپذیر نمی باشد. در مورد #خط_موبایل_متوفی هم به همین شکل می باشد، نقل و انتقال #خط_موبایل تا طی کردن مراحل قانونی انجام نمی شود، اما این به این معنی نبوده که خط موبایل #متوفی قطع شود. #وراث می توانند از آن استفاده نمایند تا زمانی که قصد نقل و انتقال آن را دارند.
https://www.adljou.com/content/2245/انحصار-وراثت-خط-موبایل
#وکلای_عدل_جو ؛ #راهنمای_شما
راه های ارتباطی با #گروه_وکلای_عدل_جو
adljou.com
ارسال پیام در واتساپ، تلگرام، اسکایپ، آیگپ، سروش+ ، بله، ایتا، ویراستی و روبیکا:09120362123
تلفن های تماس :02191672272
09120362123
#Adljou_Lawyers_Group

۱۵:۴۹

۴ آبان ۱۴۰۲

thumnail

۷:۴۴

گروه وکلای عدل جو
undefined تصویر
مدت زمان #انحصار_وراثت بعد از فوت۱- اگر #تاریخ_فوت #متوفی به قبل از سال ۹۵ بر می گردد و متوفی دارای #اموال باشد، #وراث می بایست ظرف ۶ ماه از تاریخ فوت #اظهارنامه_مالیات_برارث را به #اداره_دارایی و #مالیات ارائه نمایند و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ تسلیم #اظهارنامه_مالیات_بر_ارث تعلق گرفته را پرداخت نمایند، در غیر اینصورت به ازای هر سال که مالیات پرداخت نشده است، جریمه تعلق می گیرد.
۲- اما در #قانون_جدید و اصلاح آن بعد از سال ۹۵ #جریمه حذف شده است، و وراث اگر نیاز دارند از بعضی #معافیت_های_مالیاتی مانند #کسر_مالیات از #دیون_متوفی بهره مند شوند، باید #اظهارنامه را تا یکسال پس از #فوت متوفی ارائه دهند، که یکی از مدارک آن #گواهی_انحصار_وراثت می باشد. توصیه می شود با فوت متوفی گواهی مزبور اخذ گردد که مشمول مرور زمان نشود.
https://www.adljou.com/content/2244/انحصار-وراثت-پدر-بزرگ
#وکلای_عدل_جو ؛ #راهنمای_شما
راه های ارتباطی با #گروه_وکلای_عدل_جو
adljou.com
ارسال پیام در واتساپ، تلگرام، اسکایپ، آیگپ، سروش+ ، بله، ایتا، ویراستی و روبیکا:09120362123
تلفن های تماس :02191672272
09120362123
#Adljou_Lawyers_Group

۷:۴۴