عکس پروفایل موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییم
۲۰ عضو

موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

۱۴ اسفند ۱۴۰۱

thumnail
کاربرد فناوری اتوماسیون درکشاورزی تجارب جهانی و ارائه توصیه های سیاستی برای ایرانتهیه کننده(ها):علی اصغر عبدالهی - آتوسا بختیاریسال/شماره انتشار:۱۴۰۱ وبگاه موسسه: 📎 https://www.agri-peri.ac.ir ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۸:۰۱

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

thumnail
خلاصه گزارش پایش بازار (شماره ۱۰۴ ؛ دسامبر ۲۰۲۲ ); سیستم اطلاعات بازار کشاورزی (امیس) "آیا سفته بازی باعث نوسان قیمت کالاها می شود؟")مترجم:منوچهر شاهمرادی فردتعداد صفحات:۱۵سال/شماره انتشار:۱۴۰۱قیمت:۳۲۹۰۰۰ ریال وبگاه موسسه: 📎 https://www.agri-peri.ac.ir
ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۱۱:۰۲

thumnail
تبیین و تحلیل وظایف اتاق اصناف کشاورزیتهیه کننده(ها):فردین حقانی - مجتبی پالوجتعداد صفحات:۳۶سال/شماره انتشار:۱۴۰۱قیمت:۴۹۰۰۰۰ ریال وبگاه موسسه: 📎 https://www.agri-peri.ac.ir ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۱۱:۰۴

thumnail
کاربرد شاخص تجربه ناامنی غذایی (FIES) برای ارزیابی اثر کووید- ۱۹مترجم:علی اکبر باغستانیتعداد صفحات:۲۰سال/شماره انتشار:۱۴۰۱قیمت:۴۲۰۰۰۰ ریال وبگاه موسسه: 📎 https://www.agri-peri.ac.ir ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۱۱:۰۶

۱۶ اسفند ۱۴۰۱

thumnail
ولادت امام زمان (عج) ونیمه شعبان مبارک باد. وبگاه موسسه: 📎 https://www.agri-peri.ac.ir ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۷:۳۹

۲۰ اسفند ۱۴۰۱

thumnail
کارگاه آموزشی " مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی "کارگاه آموزشی با عنوان « مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی» با ارائه جناب آقای دکتر امیدگیلان پور عضو هیات علمی محترم گروه پژوهشی سیاست­ های کشاورزی و غذا موسسه پژوهش های برنامه ‏ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹ الی ۱۲ و با حضور جمعی از همکاران موسسه و مدیران و کارشناسان دستگاه‌­های ستادی مرتبط وزارت جهادکشاورزی به صورت حضوری در سالن شهید هوبخت موسسه پژوهش‏ ها، توسط واحد آموزش برگزار شد.
وبگاه موسسه: 📎https://www.agri-peri.ac.ir ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۵:۰۸

thumnail
کارگاه آموزشی " مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی "کارگاه آموزشی با عنوان « مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی» با ارائه جناب آقای دکتر امیدگیلان پور عضو هیات علمی محترم گروه پژوهشی سیاست­ های کشاورزی و غذا موسسه پژوهش های برنامه ‏ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹ الی ۱۲ و با حضور جمعی از همکاران موسسه و مدیران و کارشناسان دستگاه‌­های ستادی مرتبط وزارت جهادکشاورزی به صورت حضوری در سالن شهید هوبخت موسسه پژوهش‏ ها، توسط واحد آموزش برگزار شد.
وبگاه موسسه: 📎https://www.agri-peri.ac.ir ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۵:۱۰

thumnail
کارگاه آموزشی " مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی "کارگاه آموزشی با عنوان « مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی» با ارائه جناب آقای دکتر امیدگیلان پور عضو هیات علمی محترم گروه پژوهشی سیاست­ های کشاورزی و غذا موسسه پژوهش های برنامه ‏ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹ الی ۱۲ و با حضور جمعی از همکاران موسسه و مدیران و کارشناسان دستگاه‌­های ستادی مرتبط وزارت جهادکشاورزی به صورت حضوری در سالن شهید هوبخت موسسه پژوهش‏ ها، توسط واحد آموزش برگزار شد.
وبگاه موسسه: 📎https://www.agri-peri.ac.ir ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۵:۱۲

thumnail
کارگاه آموزشی " مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی "کارگاه آموزشی با عنوان « مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی» با ارائه جناب آقای دکتر امیدگیلان پور عضو هیات علمی محترم گروه پژوهشی سیاست­ های کشاورزی و غذا موسسه پژوهش های برنامه ‏ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹ الی ۱۲ و با حضور جمعی از همکاران موسسه و مدیران و کارشناسان دستگاه‌­های ستادی مرتبط وزارت جهادکشاورزی به صورت حضوری در سالن شهید هوبخت موسسه پژوهش‏ ها، توسط واحد آموزش برگزار شد.
وبگاه موسسه: 📎https://www.agri-peri.ac.ir ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۵:۱۴

thumnail
کارگاه آموزشی " مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی "کارگاه آموزشی با عنوان « مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی» با ارائه جناب آقای دکتر امیدگیلان پور عضو هیات علمی محترم گروه پژوهشی سیاست­ های کشاورزی و غذا موسسه پژوهش های برنامه ‏ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹ الی ۱۲ و با حضور جمعی از همکاران موسسه و مدیران و کارشناسان دستگاه‌­های ستادی مرتبط وزارت جهادکشاورزی به صورت حضوری در سالن شهید هوبخت موسسه پژوهش‏ ها، توسط واحد آموزش برگزار شد.
وبگاه موسسه: 📎https://www.agri-peri.ac.ir ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۵:۱۴

thumnail
کارگاه آموزشی " مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی "کارگاه آموزشی با عنوان « مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی» با ارائه جناب آقای دکتر امیدگیلان پور عضو هیات علمی محترم گروه پژوهشی سیاست­ های کشاورزی و غذا موسسه پژوهش های برنامه ‏ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹ الی ۱۲ و با حضور جمعی از همکاران موسسه و مدیران و کارشناسان دستگاه‌­های ستادی مرتبط وزارت جهادکشاورزی به صورت حضوری در سالن شهید هوبخت موسسه پژوهش‏ ها، توسط واحد آموزش برگزار شد.
وبگاه موسسه: 📎https://www.agri-peri.ac.ir ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۵:۱۷

thumnail
کارگاه آموزشی " مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی "کارگاه آموزشی با عنوان « مباحثی در تجارت بین الملل محصولات کشاورزی» با ارائه جناب آقای دکتر امیدگیلان پور عضو هیات علمی محترم گروه پژوهشی سیاست­ های کشاورزی و غذا موسسه پژوهش های برنامه ‏ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹ الی ۱۲ و با حضور جمعی از همکاران موسسه و مدیران و کارشناسان دستگاه‌­های ستادی مرتبط وزارت جهادکشاورزی به صورت حضوری در سالن شهید هوبخت موسسه پژوهش‏ ها، توسط واحد آموزش برگزار شد.
وبگاه موسسه: 📎 https://www.agri-peri.ac.ir
ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۶:۱۳

۲۱ اسفند ۱۴۰۱

بازارسال شده از مجله خبری تحلیلی آینده و توسعه
thumnail
🔶 نشست علمي-تخصصي با عنوان" نقش شركت ­هاي دانش بنيان در امنيت غذايي (بررسي خوراك دام)"روز سه­ شنبه ۲۳ اسفند ­ماه ۱۴۰۱، از ساعت ۱۰ الي ۱۲ برگزار می‌شود.
📌علاقه مندان مي توانند با مراجعه به تالار مجازي مركز به نشاني http://connect.mporg.ir/dfrc در اين نشست شركت نمايند

۲:۵۲

۲۳ اسفند ۱۴۰۱

thumnail
اقدامات و برنامه های مدون وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید و اشتغال کشاورزی در برنامه ششم توسعهتهیه کننده(ها):کوهسار خالدی، فردین حقانی و همکاران(علی هلالی، محمدرضا بخشی، شهره سلطانی، فرزین علی ملایری، اسمماعیل نصر اصفهانی، مرتضی شیخعلی)تعداد صفحات:۴۹سال/شماره انتشار:۱۴۰۱قیمت:۷۹۸۰۰۰ ریال وبگاه موسسه: 📎 https://www.agri-peri.ac.ir
ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۴:۳۷

thumnail
بازتاب مسائل و مشکلات بخش کشاورزی ومنابع طبیعی درمطبوعات کشورتهیه کننده:محمد دشوارپسندتعداد صفحات:۲۸سال/شماره انتشار:۱۴۰۱قیمت:۵۰۴۰۰۰ ریال وبگاه موسسه: 📎 https://www.agri-peri.ac.ir
ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۴:۳۹

thumnail
بررسی روند اشتغال بخش کشاورزی ایران (با تمرکز بر فصل تابستان)تهیه کننده:کوهسار خالدیتعداد صفحات:۳۰سال/شماره انتشار:۱۴۰۱قیمت:۴۹۰۰۰۰ ریال وبگاه موسسه: 📎 https://www.agri-peri.ac.ir ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۴:۴۱

thumnail
مدیریت پروژه های اشتغال روستایی و کاهش فقر-گزارش دوره آموزشی سیرداپتهیه کننده:غلامرضا فروهش تهرانیتعداد صفحات:۶۱سال/شماره انتشار:۱۴۰۱قیمت:۷۴۲۰۰۰ ریال وبگاه موسسه: 📎 https://www.agri-peri.ac.ir ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۴:۴۴

thumnail
فراخوان ارسال مقاله برای انتشار اولین شماره فصلنامه علمی "اقتصاد کشاورزی و روستایی"به استحضار می رساند،پروانه انتشار الکترونیکی فصلنامه علمی"اقتصاد کشاورزی و روستایی" به موجب ماده۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی،با شماره ۹۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ با صاحب امتیازی مشترک موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران صادر گردیده است.از کلیه اعضاء هیات علمی محترم مراکز آموزشی و پژوهشی،پژوهشگران،دانشجویان و فرهیختگان محترم دعوت می شود،مقالات علمی-ترویجی ارزشمند خود در حوزه های زیر را به آدرس وبگاه فصلنامه http://etr.agri-peri.ac.ir ویا از طریق پیوند موجود در وبگاه این موسسه پژوهشی به آدرس https://www.agri-peri.ac.ir ارسال فرمایید. وبگاه موسسه: 📎 https://www.agri-peri.ac.ir ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تاک:📎 http://profile.agritak.ir/aperdri
بله: 📎 http://ble.ir/aperdri ایتا:📎 http://eitaa.com/aperdri

۶:۲۶

۲ فروردین

بازارسال شده از اطلاع رسانی اداری موسسه
thumnail
حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد. وبگاه موسسه :https://www.agri-peri.ac.ir
ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید: تاک: http://profile.agritak.ir/aperdri بله: http://ble.ir/aperdri ایتا: http://eitaa.com/aperdri

۲۱:۴۰