عکس پروفایل عربی به روشی نو (تحریری)ع

عربی به روشی نو (تحریری)

۸۶عضو
عکس پروفایل عربی به روشی نو (تحریری)ع
۸۶ عضو

عربی به روشی نو (تحریری)

undefined️ بهترین دوره های آموزش زبان عربی undefinedundefined️ عبداله تحریری undefined
undefined️سیزده سال تدریس در مناطق ۱ و ۳ و ۴ تهرانundefined️دبیر مدارس دانش ، سپهر ، نگرش ، سلام ، مصباحundefined️مولف کتاب عربی جامع و همراه عربی کلیه پایه ها
https://arabictahriri.ir/

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

7-1-2-قواعد.pdf

۲۰۲.۹۷ کیلوبایت

تخته تدریس قواعد عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۲: اسم مثنی مذکر و مونث
#قواعد_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۲

۱۸:۴۹

۱۶ مرداد ۱۴۰۲

thumnail
ترجمه عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۲: نورالکلام
#ترجمه_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۲
از لینک زیر ببینید:undefinedundefinedundefined
https://www.aparat.com/v/jUwCc

۱۹:۴۷

1_6097250075.pdf

۲۹۸.۲۲ کیلوبایت

تخته تدریس ترجمه عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۲: نورالکلام
#ترجمه_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۲

۱۹:۴۸

۱۷ مرداد ۱۴۰۲

thumnail
حل تمرین عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۲: نورالکلام
#حل_تمرين_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۲
از لینک زیر ببینید:undefinedundefinedundefined
https://www.aparat.com/v/yw20d

۲۰:۴۷

7-1-2-حل تمرین.pdf

۴۱۶.۲۲ کیلوبایت

تخته تدریس حل تمرین عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۲: نورالکلام
#حل_تمرین_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۲

۲۱:۴۳

۱۸ مرداد ۱۴۰۲

thumnail
لغات عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۳: کنزالکنوز
#لغات_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۳
از لینک زیر ببینید:undefinedundefinedundefined
https://www.aparat.com/v/eW54l

۱۹:۴۲

1_6130649192.pdf

۲۵۰.۶۲ کیلوبایت

تخته تدریس لغات عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۳ : کنزالکنوز
#لغات_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۳

۱۹:۴۵

۱۹ مرداد ۱۴۰۲

thumnail
قواعد عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۳: انواع جمع مذکر و مونث
#قواعد_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۳
از لینک زیر ببینید:undefinedundefinedundefined
https://www.aparat.com/v/vnpfU

۱۹:۴۵

7-1-3-قواعد.pdf

۳۹۷.۵۴ کیلوبایت

تخته تدریس قواعد عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۳: انواع جمع مذکر و مونث
#لغات_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۳

۱۹:۴۶

۲۱ مرداد ۱۴۰۲

thumnail
ترجمه عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۳: کنزالکنوز
#ترجمه_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۳
از لینک زیر ببینید:undefinedundefinedundefined
https://www.aparat.com/v/iNT0K

۱۹:۱۴

7-1-3-ترجمه.pdf

۳۵۶ کیلوبایت

تخته تدریس ترجمه عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۳: کنزالکنوز
#ترجمه_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۳

۱۹:۱۷

۲۳ مرداد ۱۴۰۲

thumnail
حل تمرین عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۳: کنزالکنوز
#حل_تمرین_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۳
از لینک زیر ببینید:undefinedundefinedundefined
https://www.aparat.com/v/IeZaR

۱۸:۴۵

7-1-3-حل تمرین.pdf

۳۴۲.۰۸ کیلوبایت

تخته تدریس حل تمرین عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۳: کنزالکنوز
#حل_تمرین_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۳

۱۹:۰۰

۲۷ مرداد ۱۴۰۲

thumnail
لغات عربی پایه هفتمدرس دوم.بخش۱: جواهرالکلام
#لغات_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_دوم#بخش_۱
از لینک زیر ببینید:undefinedundefinedundefined
https://www.aparat.com/v/ObkIm

۱۰:۲۹

1_6263507049.pdf

۱۳۱.۹۲ کیلوبایت

تخته تدریس لغت عربی پایه هفتمدرس دوم.بخش۱: جواهرالکلام
#لغات_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_دوم#بخش_۱

۱۰:۳۰

۱۱ دی ۱۴۰۲

7.rar

۲.۰۱ مگابایت

نمونه آزمون های عربی پایه هفتم نوبت اول
https://arabictahriri.ir/

۱۰:۴۴

8.rar

۳.۵۳ مگابایت

نمونه آزمون های عربی پایه هشتمنوبت اول
https://arabictahriri.ir/

۱۰:۴۵

9.rar

۳.۷۴ مگابایت

نمونه آزمون های عربی پایه نهمنوبت اول
https://arabictahriri.ir/

۱۰:۴۵

10 t.rar

۱.۲۵ مگابایت

نمونه آزمون های عربی پایه دهم مشترکنوبت اول
https://arabictahriri.ir/

۱۰:۴۶

11.rar

۶۸۲.۹۹ کیلوبایت

نمونه آزمون های عربی پایه یازدهم مشترکنوبت اول
https://arabictahriri.ir/

۱۰:۴۶