عکس پروفایل عربی به روشی نو (تحریری)ع

عربی به روشی نو (تحریری)

۸۶عضو
عکس پروفایل عربی به روشی نو (تحریری)ع
۸۶ عضو

عربی به روشی نو (تحریری)

undefined️ بهترین دوره های آموزش زبان عربی undefinedundefined️ عبداله تحریری undefined
undefined️سیزده سال تدریس در مناطق ۱ و ۳ و ۴ تهرانundefined️دبیر مدارس دانش ، سپهر ، نگرش ، سلام ، مصباحundefined️مولف کتاب عربی جامع و همراه عربی کلیه پایه ها
https://arabictahriri.ir/

7-1-1-قواعد.pdf

۲۴۷.۸۹ کیلوبایت

تخته تدریس قواعد عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۱: مقدمات عربی، اسم مفرد مذکر و مفرد مونث
#قواعد_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۱

۱۹:۱۰