۱ فروردین

thumnail
ببینید؛ اروند پایتخت گردشگری ایران
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۵:۳۳

thumnail
ببینید؛ اروند پایتخت گردشگری ایران
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۵:۳۳

۲ فروردین

thumnail

تابلوهای هوشمند یادبود شهدا در منطقه آزاد اروند رونمایی شد
https://arvandfreezone.com/news-fa/archive/34912
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۷:۱۹

thumnail
بهار رضوان | ویژه برنامه‌های معاونت فرهنگی،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و ماه مبارک رمضان
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۷:۲۰

thumnail
ببینید؛ گردهمایی بزرگ راهیان نور، لحظه تحویل سال در شلمچه
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۷:۲۵

thumnail
برگزاری ویژه برنامه نوروزی در آسایشگاه سالمندان «صادقین» خرمشهر
https://arvandfreezone.com/news-fa/archive/34918
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۵:۱۰

۳ فروردین

thumnail
ببینید؛ برگزاری ویژه برنامه نوروزی در آسایشگاه سالمندان «صادقین» خرمشهر
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۶:۳۷

thumnail
ببینید؛ اجرای رزمایش فرهنگی رزمی بصیرتی ستارگان زمینی
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۵:۱۲

thumnail
ببینید؛ لحظه تحویل سال در گلزار شهدای آبادان
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۵:۱۳

thumnail
ببینید؛ کاروان شادی (آمد بهار جانها) در روستاهای کمتر برخوردار
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۵:۳۲

۴ فروردین

thumnail

بازدید و نظارت از تأسیسات گردشگری منطقه آزاد اروند در ایام نوروز
https://arvandfreezone.com/news-fa/archive/34946
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۱:۴۷

thumnail

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۱:۴۹

thumnail
برگزاری ویژه برنامه های نوروزی در پارک‌های آبادان و خرمشهر
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۱:۵۵

thumnail

ویژه برنامه نوروزی “کاروان شادی کودکانه” در روستاهای کمتر برخوردار منطقه

https://arvandfreezone.com/news-fa/archive/34951روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۳:۵۶

thumnail
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۴:۲۷

۵ فروردین

thumnail
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۹:۴۵

thumnail

پرداخت کمک هزینه خرید اقلام پزشکی مددجویان بهزیستی آبادان به مبلغ دو میلیارد ۵۰۰میلیون ریال

https://arvandfreezone.com/news-fa/archive/34959روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۸:۰۹

thumnail

برگزاری جشن بهار در بهار و نوروز اروند به مدت ۱۰ شب در آبادان و خرمشهر
https://arvandfreezone.com/news-fa/archive/34967
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۸:۰۹

thumnail

برپایی نمایشگاه صنایع دستی در ۳ نقطه منطقه آزاد اروند به مناسبت نوروز

https://arvandfreezone.com/news-fa/archive/34964روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۸:۱۲

thumnail

ببینید؛ فیلم | نفت، گاز و پتروشیمی مرکز ثقل و توسعه منطقه آزاد اروند
https://b2n.ir/f60684
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند
◽شبکه اجتماعی بله:https://ble.ir/arvand_fz◽پیام‌رسان «ایتا»:https://eitaa.com/Arvand_F_z◽کانال در آپارات:https://www.aparat.com/Arvand.fz◽پایگاه اطلاع رسانی:Www.arvandfreezone.com/news-f◽کانال در روبیکا:https://rubika.ir/arvand_f_z

۱۸:۱۴