عکس پروفایل کتابخانه عمومی شهدای اروندک
۹۶ عضو

کتابخانه عمومی شهدای اروند

🔸️نشر فعالیت ها و تولید محتوای کتابخانه عمومی شهدای اروند 🔸️نشانی، اروندکنار خیابان خلیج فارس طبقه اول فرهنگسرای اروند 🔸️ساعت فعالیت: هر روز از ۷:۳۰ الی ۱۴ 🔸️تلفن، ۰۶۱۵۳۳۹۱۴۱۹ 🔸️اینستاگرام : arvandplir 🔸️سروش : arvandplir 🔸️گپ : arvandpl

۵ آذر ۱۴۰۰

thumnail
#شعرخوانی📺 سروده‌ ایستاده در غبار از کتاب فخر ایران تهیه و تنظیم محمدمهدى عبداللهى، انتشارات سوره مهر
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۲۱:۴۹

۱۱ آذر ۱۴۰۰

thumnail
#قصه_گویی #جشنواره_کتابخوانی_رضوی #یازدهمین📺 داستان بوی بهار از کتاب زندگی امام رضا علیه السلام نوشته سید محمد مهاجرانی توسط فاطمه حمودی عضو کتابخانه
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۷:۲۳

thumnail
#قصه_گویی #جشنواره_کتابخوانی_رضوی #یازدهمین📺 داستان مثل گل از کتاب زندگی امام رضا علیه السلام نوشته سید محمد مهاجرانی توسط رژان پروین عضو کتابخانه
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۹:۱۸

thumnail
#قصه_گویی #جشنواره_کتابخوانی_رضوی #یازدهمین📺 بلندخوانی از کتاب زندگی امام رضا علیه السلام نوشته سید محمد مهاجرانی توسط مبینا جمعه زاده عضو کتابخانه
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۹:۳۱

thumnail
#قصه_گویی #جشنواره_کتابخوانی_رضوی #یازدهمین📺 داستان آینده بهتر از کتاب زندگی امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف نوشته زهرا عبدی توسط نرگس صویلاتی عضو کتابخانه
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۹:۴۱

thumnail
#قصه_گویی #جشنواره_کتابخوانی_رضوی #یازدهمین📺 داستان جانشینی امام حسن عسکری علیه السلام از کتاب زندگی امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف نوشته زهرا عبدی توسط مبینا انوری عضو کتابخانه
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۱۳:۵۲

thumnail
#قصه_گویی #جشنواره_کتابخوانی_رضوی #یازدهمین📺 داستان لبخند پروانه ها از کتاب زندگی امام رضا علیه السلام نوشته سید محمد مهاجرانی توسط فاطیما عباسیان عضو کتابخانه
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۱۴:۰۳

thumnail
#قصه_گویی #جشنواره_کتابخوانی_رضوی #یازدهمین📺 داستان اشک های آسمان از کتاب زندگی امام رضا علیه السلام نوشته سید محمد مهاجرانی توسط آریانا گودرزی عضو کتابخانه
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۱۴:۱۳

thumnail
#قصه_گویی #جشنواره_کتابخوانی_رضوی #یازدهمین📺 داستان میلاد نور علیه السلام از کتاب زندگی امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف نوشته زهرا عبدی توسط حنین زلیحیجانی عضو کتابخانه
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۱۴:۲۴

thumnail
#قصه_گویی #جشنواره_کتابخوانی_رضوی #یازدهمین📺 داستان دوران کودکی از کتاب زندگی امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف نوشته زهرا عبدی توسط پرنیان محمدزاده عضو کتابخانه
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۱۴:۳۲

۱۲ آذر ۱۴۰۰

thumnail
#معرفی_کتاب📺 درآمدی نو بر کتاب گویا، نویسنده: مصطفی آهنگر و مریم چهرقانی، ناشر: کتاب کوچه
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۶:۳۵

thumnail
#معرفی_کتاب📺 راز قلعه حمود، نویسنده: اعظم محمدپور، ناشر: خط مقدم
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۸:۴۶

thumnail
#قصه_گویی #جشنواره_کتابخوانی_رضوی #یازدهمین📺 بلندخوانی از کتاب زندگی امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف نوشته زهرا عبدی توسط نرگس یاسین صدری عضو کتابخانه
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۱۹:۱۸

۱۳ آذر ۱۴۰۰

thumnail
#قصه_گویی #جشنواره_کتابخوانی_رضوی #یازدهمین📺 داستان در کنار سفره از کتاب زندگی امام رضا علیه السلام نوشته سید محمد مهاجرانی توسط مریم کرمی عضو کتابخانه
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۲۰:۲۴

thumnail
#قصه_گویی #جشنواره_کتابخوانی_رضوی #یازدهمین📺 داستان جانشینی امام حسن عسکری علیه السلام از کتاب زندگی امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف نوشته زهرا عبدی توسط مریم کرمی عضو کتابخانه
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۲۰:۲۸

۱۴ آذر ۱۴۰۰

thumnail
#خدمت_کتابخانه_سیار_دریایی
📺 آغاز خدمت کتابخانه سیار دریایی برای هشت هزار صیاد
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۱۷:۲۱

thumnail
#خدمت_کتابخانه_سیار_دریایی
📺 نظرات صیادان در مورد خدمت کتابخانه سیار دریایی
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۱۷:۴۵

۱۵ آذر ۱۴۰۰

thumnail
#خدمت_کتابخانه_سیار_دریایی
📺 اولین نشست کتابخوان در لنج خدمت کتابخانه سیار دریایی
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۵:۳۱

۲۷ آذر ۱۴۰۰

thumnail
#معرفی_کتاب
📺 بحثی کوتاه پیرامون خطبه فدک، اثر: سید مجتبی آقاتهرانی
🔺ارسالی از احمد ربیعی مسئول کتابخانه📍استان خوزستان شهرستان آبادان#کتابخانه_عمومی_شهدای_اروند🔊@vnkhozestanpl

۴:۳۳

۲۸ آذر ۱۴۰۰

thumnail

۴:۰۸