عکس پروفایل اطلاع‌رسانی بانک ملّی ایرانا

اطلاع‌رسانی بانک ملّی ایران

پیام‌های تراکنش «بانک ملّی ایران» از طریق این بازو برای شما ارسال می‌شود، حتی در زمان خاموش شدن تلفن همراه، نداشتن آنتن و اینترنت.به محض اتصال به اینترنت، تراکنش‌ها در این بازو قابل مشاهده است.