عکس پروفایل باور امید و رشدب

باور امید و رشد

صندوق باور، سرمایه‌گذاری بذرمایه (seed money) از مرحله نمونه اولیه و مطالعه بازار تا رسیدن به درآمد و اثبات بازار / اطلاعات بیشتر و ارسال درخواست سرمایه‌گذاری در https://bavarcapital.com