عکس پروفایل BotFatherB

BotFather

سلام من بات پدر هستم. شما میتوانید با من بات های خودتان را بسازید و مدیریت کنید. برای نمایش لیست تمام کامند های من /help را بفرستید!