عکس پروفایل مرکز آموزش های آزاد دانشگاه بزرگمهر قائناتم
۲۲۲ عضو

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه بزرگمهر قائنات

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه بزرگمهر، با هدف برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت، برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی و تخصصی به‌صورت حضوری و مجازی فعالیت می‌نماید.
پشتیبانی:@dpbmehr