ک

کنفرانس کاتالیست 1402

۹عضو
ک
۹ عضو

کنفرانس کاتالیست 1402

این کانال صرفا جهت اطلاع رسانی کنفرانس می باشد

۲۱ دی ۱۴۰۲

دکتر غفوری:به مدد پروردگار متعال و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص گسترش دانش و پژوهش مورد نیاز کشور و گسترش اقتصاد دانش بنیان مفتخریم که دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران میزبان نخبگان دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و صنعتگران حوزه کاتالیست کشور برای برگزاری چهارمین دوره کنفرانس کاتالیست در کشور هستیم. برگزاری همایش ها یکی از راهکارهای موثر برای ارائه و توسعه پژوهش ها و فناوری های بدیع در زمینه های مختلف علمی است که قطعا زمینه توسعه تولید محصولات دانش بنیان در آن حوزه را در کشور فراهم می آورد. در جهت تحقق این هدف ارزشمند فرصت را غنیمت شمردیم تا با همت و همکاری دانشمندان، دانشجویان و صنعتگران حوزه کاتالیست کشور با برگزاری چهارمین کنفرانس کاتالیست به ایجاد عرصه ای برای هم افزایی، تبادل اندیشه ها و ارتقاء و گسترش دانش و فناوری و همچنینن بررسی چالش ها و موانع پیش روی صنایع و شرکت های دانش بنیان تولیدکننده کاتالیست و ارائه راهکارهای قابل اجرا، مبادرت ورزیم. امیدواریم که برپایی هرچه باشکوه تر این کنفرانس با همکاری و همیاری جامعه علمی و صنعتی کشور بتواند گام موثری در جهت بهبود و پیشرفت صنعت دانش بنیان کشور و ارتقاء پژوهش های کاربردی و اجرای طرح های فناورانه در راستای رفع نیازهای کشور در حوزه کاتالیست باشد.

۸:۵۰