عکس پروفایل مرکز مطالعات فضای مجازیم

مرکز مطالعات فضای مجازی

۳۲عضو
عکس پروفایل مرکز مطالعات فضای مجازیم
۳۲ عضو

مرکز مطالعات فضای مجازی

عقلانیت فناوری پیشرفتمرکز مطالعات فضای مجازیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیcyber.iict.ac.iraparat.com/cyberstudies

Haftom14020406.pdf

۵۳۷.۸۹ کیلوبایت

گزارش کامل نشست علمی ارزشیابی لایحه برنامه هفتم از منظر حکمرانی سایبری

۱۷:۲۲