عکس پروفایل ستاد انتخاباتی داود سالاری کد 4795س

ستاد انتخاباتی داود سالاری کد 4795

۱۶۴عضو
عکس پروفایل ستاد انتخاباتی داود سالاری کد 4795س
۱۶۴ عضو

ستاد انتخاباتی داود سالاری کد 4795

برنامه ها و فعالیت های انتخاباتی@dsaber

thumnail
ما بهترین کاندیداها نیستیم
ما به شکل کاملا اتفاقی با هم متحد شده ایم
ما شاید فقط از یک نظر شبیه به یکدیگر باشیم:
اینکه جزو مردمیم و وابسته و بدهکار هیچ حزبی نیستیم
راستش را بخواهید، ما از دست پدر خوانده ها خسته شده ایم
آمده ایم که آنها بروند
دوست داریم که مجلس دست خودمان باشد
دست ما مردم
اما مطمئن باش
تو که اینها را می خوانی
مطمئن باش اگر به ما رای ندهی، اتفاق خاصی نمی افتد
فقط آنها مثل قبل رای می آورند
و آب هم از آب تکان نمی خورد
ما دو راه داشتیم:
ا - بنشینیم و نگاه کنیم و نق بزنیم ۲ - بایستیم و برای تغییر کاری بکنیم
تو هم دو راه بیشتر نداری:
۱ - بنشینی و نگاه کنی و نق بزنی۲ - بایستی و برای تغییر کاری بکنی

تا به حال به این موضوع فکر کرده ای؟
از کجا معلوم؟
شاید کسانی که رای ندادنِ شما برایشان نون و آبی دارد، به شما دروغ گفته اند که اگر رای ندهید، موفق می شوید
ممکن است آنها این دروغ را می گویند که با رایِ درصد کمی از طرفداران شان مثل قبل و مثل همیشه، خودشان رای بیاورند و بعد بچه هایشان و بعد نوه هایشان و بعد ....

۱۱:۱۴