دیده بان

دیده بان

۱۴ عضو

دیده بان، مرکز رصد تحولات و آینده پژوهی است ؛ پنجره ای رو به آینده دیده بانی هوشمند و راهبردی با همکاری مرکز تحقیق و توسعه همراه اول. مرکز دیده بان در پیام رسان های بله، ایتا و روبیکا فعال است. شناسه مدیر کانال @abedini_reza

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»