عکس پروفایل سرمایه‌گذاری دونگی | Dongiس

سرمایه‌گذاری دونگی | Dongi

۱,۸۷۵عضو
عکس پروفایل سرمایه‌گذاری دونگی | Dongiس
۱.۹هزار عضو

سرمایه‌گذاری دونگی | Dongi

سرمایه‌گذاری از طریق دونگی، پلتفرم ‌تامین مالی جمعیدارای مجوز به شماره ۹۸/۵/۱۰۸۸۵۷ از فرابورسبا عضویت در کانال از طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید باخبر شوید. https://dongi.ir

۳ اردیبهشت

thumnail
🔥شروع سرمایه گذاری در طرح کیمیا کاوش امید
⚡ دارای ضمانت حسن انجام تعهدات✅ برآورد سود 12 ماهه : 46 درصد ✅ مبلغ مورد نیاز 44 میلیارد ریال✅ دوره سرمایه گذاری 12 ماه✅ نرخ بازده داخلی ماهانه 3.51%✅ برآورد پرداخت 23٪ سود علی‌الحساب، هر 6 ماه یکبار
✅ حداقل مبلغ سرمایه گذاری:یک میلیون تومان ✅ معاف از مالیات ✅ دونگی دارای مجوز شماره 98/5/108857 از فرابورس ایران بوده و زیر نظارت سبدگردان الگوریتم فعالیت می‌کند.

برای سرمایه گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید
https://l.dongi.ir/rez-tel
۰۲۱-۹۱۳۰۳۴۵۱
#کرادفاندینگ #سرمایه_گذاری #دونگی

۱۴:۴۵

۵ اردیبهشت

thumnail
✅ طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
https://dongi.ir/۰۲۱-۹۱۳۰۳۴۵۱ #کرادفاندینگ #سرمایه_گذاری #دونگی

۹:۲۵

thumnail
🔥شروع سرمایه گذاری در طرح کیمیا فرایند نقش جهان
⚡ دارای ضمانت حسن انجام تعهدات✅ برآورد سود 12 ماهه : 46 درصد ✅ مبلغ مورد نیاز 130 میلیارد ریال✅ دوره سرمایه گذاری 12 ماه✅ نرخ بازده داخلی ماهانه 3.7%✅ برآورد پرداخت 11.5٪ سود علی‌الحساب، هر 3 ماه یکبار
✅ حداقل مبلغ سرمایه گذاری:یک میلیون تومان ✅ معاف از مالیات ✅ دونگی دارای مجوز شماره 98/5/108857 از فرابورس ایران بوده و زیر نظارت سبدگردان الگوریتم فعالیت می‌کند.

برای سرمایه گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید
https://l.dongi.ir/jah-ble
۰۲۱-۹۱۳۰۳۴۵۱
#کرادفاندینگ #سرمایه_گذاری #دونگی

۹:۲۹

thumnail
🔥شروع سرمایه گذاری در طرح کیفیت اندیش جهان نگر
⚡ دارای ضمانت حسن انجام تعهدات✅ برآورد سود 12 ماهه : 42.5 درصد ✅ مبلغ مورد نیاز 70 میلیارد ریال✅ دوره سرمایه گذاری 12 ماه✅ نرخ بازده داخلی ماهانه 3.7%✅ برآورد پرداخت 10/62% سود علی الحساب هر 3 ماه یکبار، پرداخت از ابتدای ماه 4 ام
✅ حداقل مبلغ سرمایه گذاری:یک میلیون تومان ✅ معاف از مالیات ✅ دونگی دارای مجوز شماره 98/5/108857 از فرابورس ایران بوده و زیر نظارت سبدگردان الگوریتم فعالیت می‌کند.

برای سرمایه گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید
https://l.dongi.ir/but-tel
۰۲۱-۹۱۳۰۳۴۵۱
#کرادفاندینگ #سرمایه_گذاری #دونگی

۱۶:۱۰

۱۰ اردیبهشت

thumnail
✅ اطلاعیه برای سرمایه گذاران طرح توليد نوشابه‌انرژی‌زا
💰 واریز سود قطعی پنجم انجام شد
🎯 برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه طرح مراجعه فرمایید
https://dongi.ir/projects/83/energyd/
#دونگی

۱۵:۰۶

thumnail
✅ اطلاعیه برای سرمایه گذاران طرح مفتاح رایانه افراز
💰 واریز سود علی الحساب دوم انجام شد
🎯 برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه طرح مراجعه فرمایید
https://dongi.ir/projects/222/meftah/
#دونگی

۱۵:۰۶

۱۱ اردیبهشت

thumnail
🔥شروع سرمایه گذاری در طرح کیان مبتکر فردا (الو قسطی)
✅ برآورد سود 4 ماهه : 14.25 درصد ✅ مبلغ مورد نیاز 50 میلیارد ریال✅ دوره سرمایه گذاری 4 ماه✅ نرخ بازده داخلی ماهانه 3.47%✅ پرداخت 10.68 درصد سود در انتهای ماه سوم و تسویه در انتهای ماه چهارم
✅ حداقل مبلغ سرمایه گذاری:یک میلیون تومان ✅ معاف از مالیات ✅ دونگی دارای مجوز شماره 98/5/108857 از فرابورس ایران بوده و زیر نظارت سبدگردان الگوریتم فعالیت می‌کند.

برای سرمایه گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید
https://l.dongi.ir/alo-tel
۰۲۱-۹۱۳۰۳۴۵۱
#کرادفاندینگ #سرمایه_گذاری #دونگی

۱۱:۴۷

thumnail
✅ اطلاعیه برای سرمایه گذاران طرح مانیزان
💰 واریز سود علی الحساب دوم انجام شد
🎯 برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه طرح مراجعه فرمایید
https://dongi.ir/projects/232/manizan/
#دونگی

۱۵:۲۶

۱۳ اردیبهشت

thumnail
🔥شروع سرمایه گذاری در طرح کالای امید طالخونچه
✅ برآورد سود 12 ماهه : 48 درصد ✅ مبلغ مورد نیاز 135 میلیارد ریال✅ دوره سرمایه گذاری 12 ماه✅ نرخ بازده داخلی ماهانه 3.85%✅ پیش بینی پرداخت 12٪ سود علی الحساب هر 3 ماه یکبار
✅ حداقل مبلغ سرمایه گذاری:یک میلیون تومان ✅ معاف از مالیات ✅ دونگی دارای مجوز شماره 98/5/108857 از فرابورس ایران بوده و زیر نظارت سبدگردان الگوریتم فعالیت می‌کند.

برای سرمایه گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید
https://l.dongi.ir/tal-ble
۰۲۱-۹۱۳۰۳۴۵۱
#کرادفاندینگ #سرمایه_گذاری #دونگی

۵:۲۳

۱۶ اردیبهشت

thumnail
✅ اطلاعیه برای سرمایه گذاران طرح ایستکول
💰 واریز سود نهایی اول انجام شد
🎯 برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه طرح مراجعه فرمایید
https://dongi.ir/projects/133/eastcol/
#دونگی

۱۳:۱۷

thumnail
اطلاعیه برای سرمایه گذاران طرح قسطی کلاب 💰 واریز اصل سرمایه دوم انجام شد
🎯 برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه طرح مراجعه فرمایید
https://dongi.ir/projects/120/ghestic/#دونگی

۱۳:۱۷

۱۸ اردیبهشت

thumnail
🔥شروع سرمایه گذاری در طرح قائم پخش آدرین
⚡ دارای ضمانت تعهد تعهدات✅ برآورد سود 12 ماهه : 43 درصد ✅ مبلغ مورد نیاز 100 میلیارد ریال✅ دوره سرمایه گذاری 12 ماه✅ نرخ بازده داخلی ماهانه 3.44%✅ برآورد پرداخت 10.2٪ سود علی الحساب هر 3 ماه یکبار
✅ حداقل مبلغ سرمایه گذاری:یک میلیون تومان ✅ معاف از مالیات ✅ دونگی دارای مجوز شماره 98/5/108857 از فرابورس ایران بوده و زیر نظارت سبدگردان الگوریتم فعالیت می‌کند.

برای سرمایه گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید
https://l.dongi.ir/odr-ble
۰۲۱-۹۱۳۰۳۴۵۱
#کرادفاندینگ #سرمایه_گذاری #دونگی

۱۰:۵۳

۲۳ اردیبهشت

thumnail
🔥شروع سرمایه گذاری در طرح آوان پخش چاپار
⚡ دارای ضمانت حسن انجام تعهدات✅ برآورد سود 12 ماهه : 45 درصد ✅ مبلغ مورد نیاز 25 میلیارد ریال✅ دوره سرمایه گذاری 12 ماه✅ نرخ بازده داخلی ماهانه 3.56%✅ برآورد پرداخت 15/2% سود علی الحساب هر 4 ماه یکبار
✅ حداقل مبلغ سرمایه گذاری:یک میلیون تومان ✅ معاف از مالیات ✅ دونگی دارای مجوز شماره 98/5/108857 از فرابورس ایران بوده و زیر نظارت سبدگردان الگوریتم فعالیت می‌کند.

برای سرمایه گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید
https://l.dongi.ir/ch-ble
۰۲۱-۹۱۳۰۳۴۵۱
#کرادفاندینگ #سرمایه_گذاری #دونگی

۱۴:۲۵

۲۶ اردیبهشت

thumnail
✅ اطلاعیه برای سرمایه گذاران طرح شرکت دانش مان اینترنت اشیا
💰 واریز اصل سرمایه اول انجام شد
🎯 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دونگی مراجعه فرمایید
https://dongi.ir/
#دونگی

۶:۲۹

thumnail
✅ اطلاعیه برای سرمایه گذاران طرح شرکت دانش مان اینترنت اشیا
💰 واریز سود علی الحساب اول انجام شد
🎯 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دونگی مراجعه فرمایید
https://dongi.ir/
#دونگی

۶:۲۹

thumnail
✅ اطلاعیه برای سرمایه گذاران طرح تولید استند وانیشا2
💰 واریز سود علی الحساب دوم انجام شد
🎯 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دونگی مراجعه فرمایید
https://dongi.ir/
#دونگی

۶:۳۰

thumnail
✅ اطلاعیه برای سرمایه گذاران طرح کیان مبتکر فردا (الو قسطی)
💰 واریز سود علی الحساب سوم انجام شد
🎯 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دونگی مراجعه فرمایید
https://dongi.ir/
#دونگی

۶:۳۰

۲۹ اردیبهشت

thumnail
✅ اطلاعیه برای سرمایه گذاران طرح تولید بوردهای پردازشی پیشرفته
💰 واریز سود علی الحساب دهم انجام شد
🎯 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دونگی مراجعه فرمایید
https://dongi.ir/
#دونگی

۱۱:۳۹

thumnail
✅ اطلاعیه برای سرمایه گذاران طرح همراه مکانیک
💰 واریز سود علی الحساب دوم انجام شد
🎯 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دونگی مراجعه فرمایید
https://dongi.ir/
#دونگی

۱۱:۳۹

۵ خرداد

thumnail
🔥شروع سرمایه گذاری در طرح نساجی وابل ریس
⚡️ دارای ضمانت حسن انجام تعهدات✅ برآورد سود 12 ماهه : 46.15 درصد ✅ مبلغ مورد نیاز 125 میلیارد ریال✅ دوره سرمایه گذاری 12 ماه✅ نرخ بازده داخلی ماهانه 3.71%✅ برآورد پرداخت 11.54% سود علی الحساب هر 3 ماه یکبار
✅ حداقل مبلغ سرمایه گذاری:یک میلیون تومان ✅ معاف از مالیات ✅ دونگی دارای مجوز شماره 98/5/108857 از فرابورس ایران بوده و زیر نظارت سبدگردان الگوریتم فعالیت می‌کند.

برای سرمایه گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید
https://l.dongi.ir/va-ble
۰۲۱-۹۱۳۰۳۴۵۱
#کرادفاندینگ #سرمایه_گذاری #دونگی

۸:۰۷