عکس پروفایل دکتر سید محمود خاتمیاند

دکتر سید محمود خاتمیان

۲عضو
عکس پروفایل دکتر سید محمود خاتمیاند
۲ عضو

دکتر سید محمود خاتمیان

دکتر سید محمود خاتمیان ، دندانپزشک و جراح ایمپلنت های دندانی فارغ التحصیل از اروپا و دارای دیپلم بین المللی از آکادمی ایمپلنت بلژیک و فلوشیپ ایمپلنت های دندانی از آمریکاپشتیانی و مشاوره : ( 14صبح تا ۸ شب )
0212222351102166975551تهران،میردامادتهران منیریه

۹ اسفند ۱۴۰۱

thumnail
دکتر سید محمود خاتمیان هستم دندانپزشک حرفه ای فارغ التحصیل از اروپا دارای دیپلم بین المللی از آکادمی ایمپلنت بلژیک و فلوشیپ ایمپلنت های دندانی از آمریکا@dr_khatamian@drkhatamian
undefinedجهت تعیین وقت تماس بگیریدآدرس : خیابان ولیعصر میدان منیریه خیابان معیری پلاک ۹۵ طبقه اول واحد ۲ آدرس ۲ :خیابان میرداماد خیابان کازرون خیابان نیکنام پلاک ۹ شماره تماس : ۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۱۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۲۰۲۱۲۲۲۲۳۵۱۱۰۲۱۲۲۲۲۳۹۱۱
#دندانپزشکی #زیبایی #کامپوزیت #ایمپلنت#دندان #دندانپزشک #دندانپزشکی_زیبایی #اشترومن #اشترومن_سوئیسی #ایمپلنت_دندان #کامپوزیت_زیبایی #کامپوزیت_ونیر #دکترخاتمیان#منیریه #لبخند #لبخند_زیبا #جراح #ایمپلنت_دندانپزشک #لمینیت_دندان

۵:۵۶

thumnail

۶:۰۲

thumnail
ایمپلنت دیجیتال دکتر سید محمود خاتمیان@dr_khatamian@drkhatamianundefinedجهت تعیین وقت تماس بگیرید۰۹۹۱-۱۰۰۴۰۴۷آدرس : خیابان ولیعصر میدان منیریه خیابان معیری پلاک ۹۵ طبقه اول واحد ۲ آدرس ۲ :خیابان میرداماد خیابان کازرون خیابان نیکنام پلاک ۹ شماره تماس : ۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۱۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۲۰۲۱۲۲۲۲۳۵۱۱۰۲۱۲۲۲۲۳۹۱۱
Join : https://ble.ir/drkhatamianJoin : https://ble.ir/dr_khatamian

۶:۰۶

thumnail
ایمپلنت دیجیتال دکتر سید محمود خاتمیان
@dr_khatamian@drkhatamian
undefinedجهت تعیین وقت تماس بگیرید۰۹۹۱-۱۰۰۴۰۴۷آدرس : خیابان ولیعصر میدان منیریه خیابان معیری پلاک ۹۵ طبقه اول واحد ۲ آدرس ۲ :خیابان میرداماد خیابان کازرون خیابان نیکنام پلاک ۹ شماره تماس : ۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۱۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۲۰۲۱۲۲۲۲۳۵۱۱۰۲۱۲۲۲۲۳۹۱۱
Join : https://ble.ir/drkhatamianJoin : https://ble.ir/dr_khatamian

۱۰:۰۹

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

thumnail
ایمپلنت دیجیتال دکتر سید محمود خاتمیان
@dr_khatamian@drkhatamian
undefinedجهت تعیین وقت تماس بگیرید۰۹۹۱-۱۰۰۴۰۴۷آدرس : خیابان ولیعصر میدان منیریه خیابان معیری پلاک ۹۵ طبقه اول واحد ۲ آدرس ۲ :خیابان میرداماد خیابان کازرون خیابان نیکنام پلاک ۹ شماره تماس : ۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۱۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۲۰۲۱۲۲۲۲۳۵۱۱۰۲۱۲۲۲۲۳۹۱۱
Join : https://ble.ir/drkhatamianJoin : https://ble.ir/dr_khatamian

۱۲:۳۴

۲۰ اسفند ۱۴۰۱

thumnail
ایمپلنت دیجیتال دکتر سید محمود خاتمیان
@dr_khatamian@drkhatamian
undefinedجهت تعیین وقت تماس بگیرید۰۹۹۱-۱۰۰۴۰۴۷آدرس : خیابان ولیعصر میدان منیریه خیابان معیری پلاک ۹۵ طبقه اول واحد ۲ آدرس ۲ :خیابان میرداماد خیابان کازرون خیابان نیکنام پلاک ۹ شماره تماس : ۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۱۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۲۰۲۱۲۲۲۲۳۵۱۱۰۲۱۲۲۲۲۳۹۱۱
Join : https://ble.ir/drkhatamianJoin : https://ble.ir/dr_khatamian

۱۳:۴۲

۲۴ اسفند ۱۴۰۱

thumnail
ایمپلنت دیجیتال دکتر سید محمود خاتمیان
@dr_khatamian@drkhatamian
undefinedجهت تعیین وقت تماس بگیرید۰۹۹۱-۱۰۰۴۰۴۷آدرس : خیابان ولیعصر میدان منیریه خیابان معیری پلاک ۹۵ طبقه اول واحد ۲ آدرس ۲ :خیابان میرداماد خیابان کازرون خیابان نیکنام پلاک ۹ شماره تماس : ۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۱۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۲۰۲۱۲۲۲۲۳۵۱۱۰۲۱۲۲۲۲۳۹۱۱
Join : https://ble.ir/drkhatamianJoin : https://ble.ir/dr_khatamian

۱۱:۲۶

۲۹ فروردین

thumnail
ایمپلنت دیجیتال دکتر سید محمود خاتمیان
@dr_khatamian@drkhatamian
undefinedجهت تعیین وقت تماس بگیرید۰۹۹۱-۱۰۰۴۰۴۷آدرس : خیابان ولیعصر میدان منیریه خیابان معیری پلاک ۹۵ طبقه اول واحد ۲ آدرس ۲ :خیابان میرداماد خیابان کازرون خیابان نیکنام پلاک ۹ شماره تماس : ۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۱۰۲۱۶۶۹۷۵۵۵۲۰۲۱۲۲۲۲۳۵۱۱۰۲۱۲۲۲۲۳۹۱۱
Join : https://ble.ir/drkhatamianJoin : https://ble.ir/dr_khatamian

۵:۴۶