عکس پروفایل دانشجوی مشروطید

دانشجوی مشروطی

۶۸۲عضو
عکس پروفایل دانشجوی مشروطید
۶۸۲ عضو

دانشجوی مشروطی

محضررهبرمعظم انقلاب عرض کردم دانشجوی دانشگاه شهادت هستم دعاکنید قبول شویم و دوباره مشروط نشویم ایشان فرمودند:«به هیچ‌وجه شما مشروطی نیستید. شما جانبازان ذخیره‌های با ارزش دانشگاه جهادید. جهاد لزوماً با شهادت همراه نیست...»behzadzare.ir

۲۱ تیر

undefinedهمه پیشبینی های پرخطا
حرف های باقی مانده از انتخابات بسیار است؛ اما یکی از مهمترین های آن پیش بینی هاییست که خطا از آب در آمد.undefinedدقت کردید؟ رفتید مجدد رجوع کنید؟ چندتائی را مرور کنیم.-پیشبینی غالب این بود که مشارکت آنهم بعد از شهادت رئیسی از انتخابات مجلس بیشتر باشد. در دور اول چنین نشد. -پیشبینی غالب این بود که آمدن پزشکیان و حمایت خاتمی و چه و چه باعث رشد مشارکت اصلاح طلبان می شود و باز هم نشد. تکرار 1400-پیشبینی غالب این بود که در مشارکت حدود 50 درصد جریان غیراصلاح طلب پیروز میدان است و نشد. -پیشبینی غالب این بود که کارآمدی دولت رئیسی منجر به رشد مشارکت می شود اما نشد.-پیشبینی غالب این بود که حضور میلیونی مردم در تشییع جنازه یعنی استمرار دولت رئیسی اما غیر این رقم خورد. -پیشبینی غالب این بود که سبد رای پزشکیان از جریان اصلاحات پر میشود اما از سبد رئیسی گرفت.-پیشبینی غالب این بود که جمع آرای اصولگراهای 1400 به سبد جلیلی ریخته می شود اما حدود 8 میلیون جدا شد. چرا؟ این میزان خطای پیشبینی سابقه نداشته است. اینرا کنار آشفته بازار نظرسنجی ها بگذارید که اغلب گرفتار خطاهای عجیب و غریب در پیشبینی مشارکت و آرا شدند. بازهم چرا؟undefinedیک جمله ای اش اینست: ما با پدیده نوظهوری در جامعه مواجهیم که باعث میشود مردم با ابزارهای سنتی و قواعد گذشته پیش بینی نشوند و حتی نظرسنجی ها نیز قابل اتکا نباشد. اما همین نیز چرا؟ این پدیده نوظهور چیست؟undefinedمردم ما و البته همه دنیا در جهان جدیدی زیست می کند که با واقعیت فاصله دارد. فضای مجازی یک دنیای واقعی است اما واقعیت نیست. مردم با تصویری که برای شان ساخته می شود زندگی می کنند. یک تصویر ذهنی که الزاما ارتباطی با واقعیت ندارد و برساخته مجازی است. عمده زندگی مردم در فضای مجازی است؛ پایش روی زمین است اما دل و ذهنش در فضای مجازی. undefinedمهم نیست در واقعیت چه می گذرد، مهم اینست که در مجازی چه چیز ساخته میشود. مهم کارآمدی شهید رئیسی نیست. مهم بازنمایی آنست در تصویرمجازی. مهم خبر نیست، مهم روایت از خبرست.undefinedاما در روایت سازی چه کسی دست برتر دارد؟ کسی که بتواند روایت پرقدرت بسازد. روایت پر قدرت چیست؟ روایتی که بیشتر تکرار شود. چه روایتی بیشتر تکرار می شود؟ روایتی که در شبکه ها و گعده ها و حلقه های متنوع و مختلف بیشتری بچرخد. چه کسی می تواند به این گروه ها دسترسی بیشتری پیدا کند؟ کسی که قدرت حلقه سازی بیشتر داشته باشد و یا نظام زیرساختی حلقه ها را در اختیار داشته باشد. و البته این قدرت می تواند دست ضدانقلاب باشد یا یک جاهل داخلی. undefinedروشن است؟ انشالله عمق دردناک ماجرا حس شده است. یعنی مهم نیست مرزهای شما امن است. مهم نیست جسم ها صیانت می شود. مهم نیست یعنی کافی نیست؛ مهم اینست که ذهن ها در اختیار حقیقت نیست و بدور از واقعیت است. undefinedبا این توضیح با قواعد دنیای واقعی نمی شود جامعه را پیش بینی کرد. نظرسنجی نیز خیلی وقت ها به خطا می رود. چون نظرسنجی، نظرخواهی در یک نقطه و لحظه است و معلوم نیست آخرین دریافتی مخاطب از فضای مجازی چیست و چه تصویری برای او ساخته می شود؟ به همین دلیل است که آرا و نرخ مشارکت در 24 ساعته منتهی به صندوق تغییر کرد. undefinedاز انتخابات عبور کنیم. رای مردم به چشم ماست. اما مساله را از زاویه حکمرانی تحلیل کنید. آقایان هنوز در حیرت فیلترکردن و فیلترنکردن دو زانو مقابل دنیای پلتفرمی نشسته اند.
undefinedمحسن مهدیان / روزنامه همشهری

@tahlilrahbordi

۸:۱۵

دانشجوی مشروطی
undefinedهمه پیشبینی های پرخطا حرف های باقی مانده از انتخابات بسیار است؛ اما یکی از مهمترین های آن پیش بینی هاییست که خطا از آب در آمد. undefinedدقت کردید؟ رفتید مجدد رجوع کنید؟ چندتائی را مرور کنیم. -پیشبینی غالب این بود که مشارکت آنهم بعد از شهادت رئیسی از انتخابات مجلس بیشتر باشد. در دور اول چنین نشد. -پیشبینی غالب این بود که آمدن پزشکیان و حمایت خاتمی و چه و چه باعث رشد مشارکت اصلاح طلبان می شود و باز هم نشد. تکرار 1400 -پیشبینی غالب این بود که در مشارکت حدود 50 درصد جریان غیراصلاح طلب پیروز میدان است و نشد. -پیشبینی غالب این بود که کارآمدی دولت رئیسی منجر به رشد مشارکت می شود اما نشد. -پیشبینی غالب این بود که حضور میلیونی مردم در تشییع جنازه یعنی استمرار دولت رئیسی اما غیر این رقم خورد. -پیشبینی غالب این بود که سبد رای پزشکیان از جریان اصلاحات پر میشود اما از سبد رئیسی گرفت. -پیشبینی غالب این بود که جمع آرای اصولگراهای 1400 به سبد جلیلی ریخته می شود اما حدود 8 میلیون جدا شد. چرا؟ این میزان خطای پیشبینی سابقه نداشته است. اینرا کنار آشفته بازار نظرسنجی ها بگذارید که اغلب گرفتار خطاهای عجیب و غریب در پیشبینی مشارکت و آرا شدند. بازهم چرا؟ undefinedیک جمله ای اش اینست: ما با پدیده نوظهوری در جامعه مواجهیم که باعث میشود مردم با ابزارهای سنتی و قواعد گذشته پیش بینی نشوند و حتی نظرسنجی ها نیز قابل اتکا نباشد. اما همین نیز چرا؟ این پدیده نوظهور چیست؟ undefinedمردم ما و البته همه دنیا در جهان جدیدی زیست می کند که با واقعیت فاصله دارد. فضای مجازی یک دنیای واقعی است اما واقعیت نیست. مردم با تصویری که برای شان ساخته می شود زندگی می کنند. یک تصویر ذهنی که الزاما ارتباطی با واقعیت ندارد و برساخته مجازی است. عمده زندگی مردم در فضای مجازی است؛ پایش روی زمین است اما دل و ذهنش در فضای مجازی. undefinedمهم نیست در واقعیت چه می گذرد، مهم اینست که در مجازی چه چیز ساخته میشود. مهم کارآمدی شهید رئیسی نیست. مهم بازنمایی آنست در تصویرمجازی. مهم خبر نیست، مهم روایت از خبرست. undefinedاما در روایت سازی چه کسی دست برتر دارد؟ کسی که بتواند روایت پرقدرت بسازد. روایت پر قدرت چیست؟ روایتی که بیشتر تکرار شود. چه روایتی بیشتر تکرار می شود؟ روایتی که در شبکه ها و گعده ها و حلقه های متنوع و مختلف بیشتری بچرخد. چه کسی می تواند به این گروه ها دسترسی بیشتری پیدا کند؟ کسی که قدرت حلقه سازی بیشتر داشته باشد و یا نظام زیرساختی حلقه ها را در اختیار داشته باشد. و البته این قدرت می تواند دست ضدانقلاب باشد یا یک جاهل داخلی. undefinedروشن است؟ انشالله عمق دردناک ماجرا حس شده است. یعنی مهم نیست مرزهای شما امن است. مهم نیست جسم ها صیانت می شود. مهم نیست یعنی کافی نیست؛ مهم اینست که ذهن ها در اختیار حقیقت نیست و بدور از واقعیت است. undefinedبا این توضیح با قواعد دنیای واقعی نمی شود جامعه را پیش بینی کرد. نظرسنجی نیز خیلی وقت ها به خطا می رود. چون نظرسنجی، نظرخواهی در یک نقطه و لحظه است و معلوم نیست آخرین دریافتی مخاطب از فضای مجازی چیست و چه تصویری برای او ساخته می شود؟ به همین دلیل است که آرا و نرخ مشارکت در 24 ساعته منتهی به صندوق تغییر کرد. undefinedاز انتخابات عبور کنیم. رای مردم به چشم ماست. اما مساله را از زاویه حکمرانی تحلیل کنید. آقایان هنوز در حیرت فیلترکردن و فیلترنکردن دو زانو مقابل دنیای پلتفرمی نشسته اند. undefinedمحسن مهدیان / روزنامه همشهری @tahlilrahbordi
thumnail
۱۷ سال پیش رهبر معظم انقلاب هشدارهای به حوزه علمیه داد که امروز به وقوع پیوست!!

۸:۳۶

هوالعالم
undefinedآسیب شناسی ناکامی اخیرجبهه انقلاب/۱
undefinedچرا و چگونه توقع پیروزی هم داریم؟!
undefinedناکامی اخیر جبهه انقلاب علل و عوامل روشنی دارد که وضع موجود محصول طبیعی آن میباشد و کاملاً هم از قبل قابل پیش بینی بود!
undefined خلأ عقلانیت انقلابی؛در جامعه امروز با این‌همه پیچیدگی‌ها و دشمنان قسم‌خورده و مرموز، ضرورت دقت در سیاست‌ورزی مبتنی بر عقلانیت صد چندان هست، اما با کمال تاسف رفقای ما هنوز با احساسات و عواطف و شعر و شاعری کنش‌گری سیاسی می‌کنند و توقع پیروزی و کسب جایگاه‌های مهم حکم‌رانی هم دارند!جسارت محضر مادحین عزیز نشود! همه آن‌ها محترم هستند و بزرگ، اما آیا واقعاً منطقی است در چنین عرصه پیچیده‌ای مسئولیت خطیر شناخت صحنه و راهبری مردم برای تعیین سرنوشت خود و کشور با این‌همه حساسیت را بر دوش این بزگواران بگذاریم و...؟!
undefined در حکومت‌های دموکراتیک بین حاکمیت و مردم برای حکمرانی، و بین مردم و حاکمیت برای پیگیری مطالبات عمومی، واسطه‌ای به‌نام حزب وجود دارد.نظام جمهوری اسلامی ایران، بر پایه مردم‌سالاری دینی واقع است و اشکالاتی به نظام حزبی رایج وارد می‌داند که در جای خود درست هم هست، لذا به‌همین دلیل ما نظام حزبی را نیم‌بند پذیرفته‌ایم اما متاسفانه همین عدم تعیین تکلیف، موجب شده از طرفی هزینه‌های سنگین مادی و معنوی آن را متحمل شویم و از طرفی هیچ آثار مثبتی برای فعالیت‌های سیاسی اجتماعی نداشته باشد.برای نمونه؛ احزاب باید پاسخگوی عملکرد خود باشند اما کدام حزب و گروه پاسخگوی عملکرد خود است؟! و از طرفی ما هیچ چیزی را هم جایگزین این مهم نکرده‌ایم.ابتدای انقلاب بزرگان انقلاب همچون شهید بهشتی و حضرت آیت‌الله خامنه ای (حفظه‌الله) و... با تأسیس حزب جمهوری اسلامی تلاش کردند با رفع اشکالات، نظام حزبی را بومی‌سازی و مبتنی بر اعتقادات و باورهای مردم ما کنند که به‌دلایل مختلف از جمله شهادت شهید بهشتی و ترور حضرت آقا این پروژه هم عقیم ماند. البته رهبر معظم انقلاب همواره بر اهمیت تشکیلات و لزوم کار تشکیلاتی تاکید فرموده و از جمله در بیانیه گام دوم موضوع مهم «حلقه‌های میانی» را برای «شبکه‌سازی اجتماعی» و «تبیین حقیقت» و «نقش‌آفرینی اجتماعی» مطرح فرمودند و بارها هم در سخنرانی‌های مکرر بر آن تاکید کردنو اما دریغ از اهتمام ما و...!از ابتدای انقلاب تاکنون با ریش‌سفیدی و استفاده از اعتبار بزرگان سعی در پر کردن چنین خلأیی داشته‌ایم که کم و بیش هم نتیجه داشت، اما رفته‌رفته از بزرگان هم اعتبارزدایی شد، البته در قصه پرغصه بی‌اعتبار کردن بزرگان، بعضاً خود بزرگان هم جسارتاً در حفظ شأن و بزرگی خود کم گذاشتند، ضمن اینکه بدل‌هایی هم در بین آن‌ها نفوذ کردند و دشمن هم در این موضوع دمید!و چنین شد که جریان انقلاب به‌قول مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی چنین بی سَر و سامان شد!
undefined جریان مرموز؛به‌علت خلأ تشکیلات، جریانی در دل جبهه انقلاب شکل گرفت که با بهانه قرار دادن کاستی‌ها و ضعف‌ها و بعضاً ناکامی‌ها، عناصر و سرمایه‌های انقلاب را سیاه و سفید می‌کنند و با این رویه خسارت‌بار در صدد تحقق اهداف خود هستند، با کمال تأسف در انتخابات مختلف از جمله انتخابات مجلس دوازدهم و انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آسیب اصلی؛ همین خودزنی نیروهای انقلاب بود که با همین منطق کور و دیو و پری‌سازی سرمایه‌های اجتماعی انقلاب را تخریب کردند و...جلیلی و قالیباف و زاکانی و قاضی‌زاده و... همه سرمایه‌های ما هستند که هر کدام نقاط قوت فراوانی دارند و البته طبیعتاً ممکن است نقاط ضعفی هم داشته باشند که دارند و طبیعی هم هست، مگر خود ما نداریم؟اما چرا باید هم‌صدا و همراه با دشمنان قسم‌خورده انقلاب سرِ بزنگاه‌ها به بهانه نقد، این‌چنین سرمایه‌های خود را تخریب و بی‌آبرو کنیم؟!بله نقد؛ اصول و مبنایی دارد که باید سر جای خود انجام شود اما آنچه به‌ویژه در این انتخابات رخ داد به‌معنای واقعی کلمه بازی در زمین دشمن بود و بس!این حقیر متعجبم که جبهه انقلاب با وجود این خلأها و عدم رعایت حداقل‌های قواعد سیاست‌ورزی و وجود چنین دشمنان بی‌رحم و موزی، چرا و چگونه توقع پیروزی هم دارد؟!
undefinedبهزادزارع
ادامه دارد...
https://eitaa.com/behzadzare

۲۱:۰۳

thumnail
undefinedهیئت را دُکان نکنید !

۲۱:۱۵

۲۲ تیر

ــــــــundefinedــــــ☫﷽☫ــــــــundefinedــــــundefined ذکر مخصوص امروز جمعه undefinedundefinedundefinedundefined اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهمundefined ذکر بعد از نماز صبح جمعه undefinedundefinedundefined ذکر یا نور ۲۵۶ مرتبهundefined ذڪر روز جمعه موجب عزیز شدن مے شود؛ روایت شده ڪه در این روز زیارت امام زمان (عج) خوانده شود.undefined خواندن دعای عهد و زیارت عاشورا هر روزundefined خواندن دعای پرفیض دعای ندبه در صبح جمعه فراموش نشود
undefined هـرروز انس با قرآن مجید ‎‌‌‎‌‌‎undefinedundefinedundefined❀‏ موضوع ❀‏ undefined ﺍﺯ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻧﻬﺮﺍﺳﻴﻢ. undefined❀‏سوره الأحزاب/آیہ(۲۵)اَعُوذُ بِٱݪلّٰهِ مِنَ ٱݪشَیْطٰان ٱݪرَّجیٖمْ بِسْمِ ٱݪلّٰهِ ٱݪرَّحْمٰنِ ٱݪرَّحیٖمundefined«٢٥» ﻭَﺭَﺩَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍْ ﺑِﻐَﻴْﻈِﻬِﻢْ ﻟَﻢْ ﻳَﻨَﺎﻟُﻮﺍْ ﺧَﻴْﺮﺍً ﻭَﻛَﻔَﻲ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﺍﻟْﻘِﺘَﺎﻝَ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻗَﻮِﻳّﺎً ﻋَﺰِﻳﺰﺍً undefinedﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﻭﺭﺯﻳﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺩﻟﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﻴﺮﻱ (ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﻏﻨﻴﻤﺘﻲ) ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ، ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﺧﺖ (ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻛﺮﺩ)، ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻱ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ‎‌ ❀‏ تفسیرنور❀‏undefined undefined<img style=" />undefinedﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎ:undefinedundefinedﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺍﺣﺰﺍﺏ، ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎم «ﻋَﻤﺮﺑﻦ ﻋَﺒﺪُﻭﺩّ»، ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ﻧﺎﻣﻲ ﻋﺮﺏ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻕ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪ، ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺮﺩﻩ، ﺑﺎﺯ ﮔﺸﺘﻨﺪ.undefinedﭘﻴﺎم ﻫﺎ: undefinedundefinedundefined١- ﺍﺯ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻧﻬﺮﺍﺳﻴﻢ. «ﺭﺩّ ﺍﻟﻠّﻪ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ» ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺍﺣﺰﺍﺏ، ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺸﺮﻛﺎﻥ، ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﺘّﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻭﻟﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ. ٢- ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﻴﺐ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺤﺖ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻬﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻴﺴﺖ. «ﺭﺩّ ﺍﻟﻠّﻪ - ﻛﻔﻲ ﺍﻟﻠّﻪ» ٣- ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺍﺣﺰﺍﺏ (ﺧﻨﺪﻕ)، ﺍﻣﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺒﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩ. «ﺭﺩّ ﺍﻟﻠّﻪ - ﻛﻔﻲ ﺍﻟﻠّﻪ» ٤- ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. «ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻟﻮﺍ ﺧﻴﺮﺍً» ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﻠﺎم ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﻨﺎﻳﻢ، ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻛﻔّﺎﺭ ﺧﻴﺮ ﺑﻮﺩ. ٥ - ﻫﺪﻑ ﺟﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﺩﺷﻤﻦ، ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﻳﺎ ﻛﺴﺐ ﻏﻨﺎﺋﻢ، ﻛﺸﻮﺭ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ. «ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻟﻮﺍ ﺧﻴﺮﺍً» ﻭﻟﻲ ﻫﺪﻑ ﺟﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ، «ﺍﺣﺪﻱ ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﻴﻦ» ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ: ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎم ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻧﺎﺁﮔﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺣﻖّ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻭ ﻟﻘﺎﻱ ﺣﻖ. ٦- ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻱ ﻋﺰّﺕ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ، ﺧﺪﺍﺳﺖ. «ﻛﻔﻲ ﺍﻟﻠّﻪ - ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠّﻪ ﻗﻮﻳّﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍ» ‎‌‌‎‌‌undefined❀‏ حدیث روز undefinedundefinedundefinedپيامبر صلي الله عليه و آله :مَن بَكى عَلى مُصابِ هذِهِ البِنتِ (زَينَبَ بَنتِ عَلِيٍ عليها السلام ) كانَ كَمَن بَكى عَلى أخَوَيهَا الحَسَنِ و الحُسَينِ عليهماالسلام ؛undefinedهر كس بر مصيبت هاى اين دختر (زينب عليها السلام ) بگريد ، همانند كسى است كه بر برادرانش ، حسن و حسين عليهماالسلام ، گريسته باشد .undefinedundefined<img style=" />undefinedوفيات الأئمه ، ص 431 .undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedاَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَامهاو بَعْلِها وَ بَنیها وَ السِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ undefinedundefined سـلام میدهیم به ارباب بی کفن:undefinedundefinedاَلسَّلامُ عَلَیْڪَ یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائڪَ عَلَیْڪَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِڪُمْundefined اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعلے اولاد الحسين وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ undefined__undefined امروز جمعه بیست و دوم تیر ماه ۱۴۰۳ شمسی undefinedundefined و روز ششم ماه محرم ۱۴۴۶ قمریundefinedundefinedundefined التماس دعا undefined 1403/04/22

۲:۲۸

thumnail
undefinedمصاحبه جذاب و شنیدنی خانم فاطمه مهیمی شهروند جیرفتی مقیم آمریکا در مورد حجاب ...!!!undefined خیلی عالی است لطفا گوش بدید ومنتشر کنید!
https://eitaa.com/behzadzare

۱۷:۴۱

۲۳ تیر

ــــــــundefinedــــــ☫﷽☫ــــــــundefinedــــــundefined ذکر مخصوص امروز شنبه undefinedundefinedundefinedundefined یا رب العالمینundefined ای پروردگار جهانیانundefined ذکر خاص روز شنبه undefinedundefinedundefined ذکر یا حی یا قیوم ۱۰۰۰ مرتبهundefined ذڪر روز شنبه موجب بے نیازے مے شود. ذڪر روز شنبه به اسم رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. روایت شده ڪه در این روز زیارت حضرت رسول الله(صلّى‌الله‌عليه‌و‌آله) خوانده شود.undefined هر روز خواندن دعای عهد و زیارت عاشورا سفارش شده
undefined هـرروز انس با قرآن مجید ‎‌‌‎‌‌‎undefinedundefinedundefined❀‏ موضوع ❀‏ undefinedﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ undefined❀‏سوره الأحزاب/آیہ(۲۷_۲٦)اَعُوذُ بِٱݪلّٰهِ مِنَ ٱݪشَیْطٰان ٱݪرَّجیٖمْ بِسْمِ ٱݪلّٰهِ ٱݪرَّحْمٰنِ ٱݪرَّحیٖمundefined«٢٦» ﻭَﺃَﻧﺰَﻝَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻇَﺎﻫَﺮُﻭﻫُﻢ ﻣِّﻦْ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻣِﻦ ﺻَﻴَﺎﺻِﻴﻬِﻢْ ﻭَﻗَﺬَﻑَ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢُ ﺍﻟﺮُّﻋْﺐَ ﻓَﺮِﻳﻘﺎً ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮﻥَ ﻭَﺗَﺄْﺳِﺮُﻭﻥَ ﻓِﺮﻳﻘﺎً undefinedﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﻛﺘﺎﺏ (ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ) ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻛﺎﻥ ﻋﺮﺏ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺍﺯ ﺑﺮﺝ ﻭ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﻔﻌﺸﺎﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺍﻓﻜﻨﺪ، (ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ) ﮔﺮﻭﻫﻲ (ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ) ﺭﺍ ﻛﺸﺘﻴﺪ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺭﺍ ﺍﺳﻴﺮ ﻛﺮﺩﻳﺪ. undefined«٢٧» ﻭَﺃَﻭْﺭَﺛَﻜُﻢْ ﺃَﺭْﺿَﻬُﻢْ ﻭَ ﺩِﻳَﺎﺭَﻫُﻢْ ﻭَ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻬُﻢْ ﻭَ ﺃَﺭْﺿﺎً ﻟَّﻢْ ﺗَﻄَُﻮﻫَﺎ ﻭَ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻲ ﻛُﻞِ ّ ﺷَﻲْ ءٍ ﻗَﺪِﻳﺮﺍً undefinedﻭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭﺍﻣﻮﺍﻟﺸﺎﻥ ﻭ(ﻧﻴﺰ) ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﺎم ﻧﻨﻬﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ، ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ تواناست. ❀‏ تفسیرنور❀‏undefined undefined<img style=" />undefinedﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎ:undefinedundefinedundefined ﺩﺭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻱ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎﻱ: «ﺑﻨﻲ ﻗﻴﻨﻘﺎﻉ» «ﺑﻨﻲ ﻧﻀﻴﺮ» ﻭ «ﺑﻨﻲ ﻗﺮﻳﻈﻪ» ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭم ﺑﻨﻲ ﻗﻴﻨﻘﺎﻉ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻨﻲ ﻛﺮﺩﻩ، ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺷﺎم ﺭﻓﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭم، ﺑﻨﻲ ﻧﻀﻴﺮ ﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺷﺎم ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺧﻴﺒﺮ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻨﻲ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪ. ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺑﺮ ﺍﺣﺰﺍﺏ، ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ٢٥ ﺭﻭﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺪ ﻃﻮﺍﻳﻒ ﻳﻬﻮﺩ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻦ ﭘﺎﻙ ﺷﺪ. ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻨﻲ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﺑﺮﻛﺎﺗﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ: ﺍﻟﻒ: ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﻬﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻧﺪ. ﺏ: ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺷﺪ. ﺝ: ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻨﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. undefinedﭘﻴﺎم ﻫﺎ: undefinedundefinedundefined١- ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻧﻔﻮﺫﻱ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ. «ﻭ ﺍﻧﺰﻝ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮﻭﻫﻢ» ٢- ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻫﻞ ﻛﺘﺎﺏ، ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻳﺎﻭﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. «ﻭ ﺍﻧﺰﻝ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ» ٣- ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ. «ﻭ ﺍﻧﺰﻝ» ٤- ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻜﻢ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺷﻤﻦ، ﻓﺘﺢ ﺷﺪﻧﻲ ﺍﺳﺖ. «ﻭ ﺍﻧﺰﻝ ... ﻣﻦ ﺻﻴﺎﺻﻴﻬﻢ» ٥ - ﺍﻫﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻬﻮﺩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﺮﺯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﺪﺍﭘﺮﺳﺘﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺸﺮﻛﺎﻥ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ. «ﻇﺎﻫﺮﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ» ٦- ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻦِ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻴﺪ. «ﻇﺎﻫﺮﻭﻫﻢ» ٧- ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺒﻲ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻋﺐ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ. «ﻗﺬﻑ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻟﺮّﻋﺐ» ٨ - ﺭﻭﺣﻴّﻪ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. «ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻟﺮّﻋﺐ... ﺗﻘﺘﻠﻮﻥ ﻭ ﺗﺄﺳﺮﻭﻥ»undefined❀‏ حدیث روز undefinedundefinedundefinedundefinedامام حسين عليه السلام :undefinedأنَا قَتيلُ العَبَرَةِ لايَذكُرُني مُؤمِنٌ إلاّ استَعبَرَ ؛undefinedمن كشته اشكم ؛ هر مؤمنى مرا ياد كند ، اشكش روان شود .undefinedundefined<img style=" />undefinedبحار الأنوار ، ج 44 ، ص 284 .undefinedundefinedundefinedundefinedundefined ‎‌‌‎‌‌undefinedاَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَامهاو بَعْلِها وَ بَنیها وَ السِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ  undefinedundefined سـلام میدهیم به ارباب بی کفن:undefinedundefinedاَلسَّلامُ عَلَیْڪَ یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائڪَ عَلَیْڪَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِڪُمْundefined اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعلے اولاد الحسين وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ undefined__undefined امروز شنبه بیست و سوم تیر ماه ۱۴۰۳ شمسی undefinedundefined و روز هفتم ماه محرم ۱۴۴۶ قمریundefinedundefinedundefined التماس دعا undefined ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

۸:۴۲

thumnail
undefined‌در حالیکه مردم «تبریز» قمه میزدند روسها آخوند شهر را اعدام کردند، ماجرای تلخ هیئت‌های سکولار...!!!
undefined‌بفرستید برا اونا که میگن امام حسین رو سیاسی نکنید.
https://eitaa.com/behzadzare

۱۶:۱۱

۲۵ تیر

ــــــــundefinedــــــ☫﷽☫ــــــــundefinedــــــ undefined ذکر مخصوص امروز دوشنبهundefinedundefinedundefinedundefined یا قاضی الحاجاتundefined ای برآورنده حاجت هاundefined ذکر خاص روز دوشنبه undefinedundefinedundefined سبحان الله و الحمدالله ۱۰۰۰ مرتبهundefined ذکر روز دو شنبه موجب کثرت مال می شود. ذکر روز دوشنبه به اسم امام حسن(عليه‌السلام) و امام حسین(عليه‌السلام) است. روایت شده در این روز زیارت آن دو بزرگوار خوانده شودundefined خواندن دعای عهد و زیارت عاشورا فراموش نشود
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefinedتاسوعا روز قمر بنی هاشم تسلیت باد
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefined هـرروز انس با قرآن مجید undefinedundefined❀‏ موضوع ❀‏ undefined ﺩﻧﻴﺎﻃﻠﺒﻲ ﻭ ﺁﺧﺮﺕ ﻃﻠﺒﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ undefined❀‏سوره الأحزاب/آیہ(٢۹)اَعُوذُ بِٱݪلّٰهِ مِنَ ٱݪشَیْطٰان ٱݪرَّجیٖمْ بِسْمِ ٱݪلّٰهِ ٱݪرَّحْمٰنِ ٱݪرَّحیٖمundefined«٢٩» ﻭَﺇِﻥ ﻛُﻨﺘُﻦَّ ﺗُﺮِﺩْﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﻭَﺍﻟﺪَّﺍﺭَ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَﺓَ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺃَﻋَﺪَّ ﻟِﻠْﻤُﺤْﺴِﻨَﺎﺕِ ﻣِﻨﻜُﻦَّ ﺃَﺟْﺮﺍً ﻋَﻈِﻴﻤﺎً undefinedﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﺳﻮﻟﺶ ﻭ ﺳﺮﺍﻱ ﺁﺧﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ، ﭘﺲ (ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ) ﻗﻄﻌﺎً ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ است .❀‏ تفسیرنور❀‏undefined undefined<img style=" />undefinedﭘﻴﺎم ﻫﺎ:undefinedundefinedundefined ١- ﺩﻧﻴﺎﻃﻠﺒﻲ ﻭ ﺁﺧﺮﺕ ﻃﻠﺒﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ. «ﺗﺮﺩﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ... ﺗﺮﺩﻥ ﺍﻟﻠّﻪ...» ﺍﻟﺒﺘّﻪ ﻟﺬّﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﻠﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﺕ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ٢- ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻓﺎﻧﻲ ﻭ ﺁﺧﺮﺕ ﺑﺎﻗﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﺪ. «ﻭ ﺍﻥ ﻛﻨﺘﻦّ ...» ٣- ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻭ ﺯﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺠﺎﺕ ﻧﻴﺴﺖ، ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ ﻫﻢ ﻟﺎﺯم ﺍﺳﺖ. «ﺗﺮﺩﻥ ﺍﻟﻠّﻪ ﻭ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﺪّﺍﺭ ﺍﻟﺂﺧﺮﺓ ... ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﻣﻨﻜﻦّ» ٤- ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﺭﺍ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ. «ﺍﻋﺪّ» ٥ - ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺩﻳﻨﻲ، ﺍﻣﺮﻱ ﻧﻴﻚ ﻭ ﺣَﺴَﻦ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ. «ﺍﻋﺪّ ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﻣﻨﻜﻦّ» ٦- ﻫﻤﺴﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻤﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ، ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﺎﺯم ﺍﺳﺖ. «ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﻣﻨﻜﻦّ» ٧- ﻫﻤﻪ ﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ. «ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﻣﻨﻜﻦّ» ٨ - ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ، ﺑﻪ ﺍﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺳﻴﺪ. «ﺍﺟﺮﺍً ﻋﻈﻴﻤﺎ» ❀‏ حدیث روز undefinedundefinedundefinedundefinedامام حسين عليه السلام ـ در دعاى روز عرفه ـ گفتundefinedاللّهُمّ اجعَلْني أخشاكَ كَأنّي أراكَ ، و أسعِدْني بتَقواكَ ، و لا تُشقِني بِمَعصِيَتِكَ undefined بار خدايا! كارى كن كه از تو چنان بترسم كه گويى مى بينمت، و با تقوا و ترس از خودت خوش بختم گردان، و با معصيت و نا فرمانيت شور بختم مكن .;undefinedundefined<img style=" />undefinedبحار الأنوار: 98/218/3.undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedاَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَامهاو بَعْلِها وَ بَنیها وَ السِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ undefinedundefined سـلام میدهیم به ارباب بی کفن:undefinedundefinedاَلسَّلامُ عَلَیْڪَ یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائڪَ عَلَیْڪَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِڪُمْundefined اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعلے اولاد الحسين وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ undefined__undefined امروز دوشنبه بیست و پنجم تیرماه ۱۴۰۳ شمسی undefinedundefined و روز نهم ماه محرم ۱۴۴۶ قمریundefinedundefinedundefined التماس دعا undefined 1403/04/25 ‎‌‌‎‌‌‎

۱:۳۷

thumnail
دوربین مخفی / روضه بی ریا گوشه خیابوندم سازنده کلیپ گرمundefinedundefinedundefined
https://eitaa.com/behzadzare

۱۲:۵۳

thumnail
undefinedروضه‌خوانی شهید رئیسی(ره) در جلسه هیئت دولت، تاسوعای سال گذشته!undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۱۲:۵۸

thumnail
undefinedآقای مظلوم ما !!!
undefined چندسال پیش گزارشی را در یکی از نهادها دیدم که سنجشی انجام شده بود باجمعیت مخاطبین بچه حزب الهی ها و هیأتیها و... با اینundefined سئوال که؛undefined معمولاً تحلیل مسائل سیاسی روز و مواضع خود را از کدام شخصیت میگرید؟!
undefinedدرجمع بندی این سنجش مقام معظم رهبری هشتم شده بود!!!و مثلاً آقای رائفی پور و ... نفرات اول بودن!!!undefined بعد برخی دوستان با تعجب می پرسن چرا نتیجه انتخابات چنین شد و...؟!!!
#آسیبهای_جامعه_حزب_الهیhttps://eitaa.com/behzadzare/14407undefinedundefinedundefinedundefinedundefined#سطحی_نگری#مطالعه
https://eitaa.com/behzadzare

۲۲:۳۰

۲۶ تیر

ــــــــundefinedــــــ☫﷽☫ــــــــundefinedــــــundefined ذکر مخصوص امروز سه شنبه undefinedundefinedundefinedundefined یا ارحم الراحمینundefined ای مهربان ترین مهربانانundefined ذکر خاص روز سه شنبه undefinedundefinedundefined ذکر یا الله یا رحمن ۱۰۰۰ مرتبهundefined ذڪر روز سه شنبه موجب روا شدن حاجات مے شود. ذڪر روز سه‌شنبه به اسم علی‌ بن‌ الحسین(عليه‌السلام) و محمد بن علی(عليه‌السلام) و جعفر بن محمد(عليه‌السلام) است. روایت شده در این روز زیارت سه امام خوانده شودundefined خواندن دعای عهد و زیارت عاشورا هر روزundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefinedعاشورای حسینی تسلیت باد
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefined هـرروز انس با قرآن مجیدundefinedundefinedundefined❀‏ موضوع ❀‏ undefined کیفر وپاداش undefined❀‏سوره الأحزاب/آیہ(۳۰)اَعُوذُ بِٱݪلّٰهِ مِنَ ٱݪشَیْطٰان ٱݪرَّجیٖمْ بِسْمِ ٱݪلّٰهِ ٱݪرَّحْمٰنِ ٱݪرَّحیٖمundefined«٣٠» ﻳَﺎ ﻧِﺴَﺂءَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِ ّ ﻣَﻦ ﻳَﺄْﺕِ ﻣِﻨﻜُﻦَّ ﺑِﻔَﺎﺣِﺸَﺔٍ ﻣُّﺒَﻴِّﻨَﺔٍ ﻳُﻀَﺎﻋَﻒْ ﻟَﻬَﺎ ﺍﻟْﻌَﺬَﺍﺏُ ﺿِﻌْﻔَﻴْﻦِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺫَ ﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻲ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺴِﻴﺮﺍً undefinedﺍﻱ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ! ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﺭ ﺯﺷﺖ (ﻭ ﮔﻨﺎﻫﻲ) ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﺩ، ﻋﺬﺍﺑﺶ ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ (ﻛﺎﺭ) ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ.❀‏ تفسیرنور❀‏undefined undefined<img style=" />undefinedﭘﻴﺎم ﻫﺎ:undefinedundefinedundefined١- ﺩﺭ ﻛﻴﻔﺮ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ، ﺣَﺴَﺐ ﻭ ﻧﺴﺐ ﺍﺛﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺘﺨﻠّﻔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﻮﺩ. «ﻳﺎ ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻨﺒﻲ ...» ٢- ﻫﻤﺴﺮﻱ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺼﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ. «ﻣﻦ ﻳﺄﺕ ﻣﻨﻜﻦّ ﺑﻔﺎﺣﺸﺔ» (ﺁﺭﻱ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.) ٣- ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻠﺎﻑ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻨﻲ، ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺟﺪﺍﺳﺖ. «ﻣﺒﻴّﻨﻪ» ٤- ﻋﻤﻞ ﺯﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻱ ﺧﻮﺩ، ﻛﻴﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ. «ﻳُﻀﺎﻋﻒ» ﻭ ﻧﻔﺮﻣﻮﺩ: «ﻧﻀﺎﻋﻒ» ٥ - ﺷﺪّﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻛﻴﻔﺮ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺖ. «ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻨﺒﻲ... ﺿﻌﻔﻴﻦ» ٦- ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻴﻔﺮﺷﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. «ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻨﺒﻲ... ﺿﻌﻔﻴﻦ» ٧- ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﺎﻥ ﻧﻈﺎم ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺧﻠﺎﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ. «ﻳﺎ ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻨﺒﻲ... ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺿﻌﻔﻴﻦ» ٨ - ﺍﮔﺮ ﻛﻴﻔﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻣﺘﺨﻠّﻒِ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ، ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﺌﻮﻝِ ﻣﺘﺨﻠّﻒ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ؟ «ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻨﺒﻲ... ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺿﻌﻔﻴﻦ» (ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻴﻔﺮ ﺗﺨﻠّﻒ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: «ﻟﻮ ﺗﻘﻮّﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺎﻗﺎﻭﻳﻞ... ﻟﻘﻄﻌﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﺗﻴﻦ» ﺍﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺭﻭﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﻫﺪ، ﺭﮒ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ٩- ﻛﻴﻔﺮ ﻣﺘﺨﻠّﻔﺎﻥ ﺑﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ. «ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠّﻪ ﻳﺴﻴﺮ»undefined❀‏ حدیث روز undefinedundefinedundefinedundefinedامام رضا عليه السلام :undefinedمَن كانَ يَومُ عاشوراءَ يَومَ مُصيبَتِهِ و حُزنِهِ وبُكائِهِ ، يَجعَلُ اللّه ُ يَومَ القيامَةِ يَومَ فرحِهِ و سُرورِهِ ؛undefinedهر كه عاشورا روز مصيبت و اندوه و گريه اش باشد ، خداوند روز قيامت را روز شادى و سرورش مى گرداند .undefinedundefined<img style=" />undefinedميزان الحكمه ، ح 13011 .undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedاَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَامهاو بَعْلِها وَ بَنیها وَ السِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ undefinedundefined سـلام میدهیم به ارباب بی کفن:undefinedundefinedاَلسَّلامُ عَلَیْڪَ یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائڪَ عَلَیْڪَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِڪُمْundefined اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعلے اولاد الحسين وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ undefined__undefined امروز سه شنبه بیست و ششم تیر ماه ۱۴۰۳ شمسی undefinedundefined و روز دهم ماه محرم ۱۴۴۶ قمری undefinedundefinedundefined التماس دعا undefined ۱۴۰۳/۰۴/۲۶

۱:۳۳

۲۷ تیر

ــــــــundefinedــــــ☫﷽☫ــــــــundefinedــــــundefined ذکر مخصوص امروز چهارشنبهundefinedundefinedundefined یا حی یا قیوم undefined ای زنده،ای پایندهundefined ذکر خاص روز چهارشنبه undefinedundefined حسبناالله و نعم الوکیل ۱۰۰۰ مرتبهundefined ذکر روز چهار شنبه موجب عزت دائمی می شود. ذکر روز چهارشنبه به اسم موسی بن جعفر(عليه‌السلام) و علی بن موسی(عليه‌السلام) و محمد بن علی(عليه‌السلام) و علی بن محمد(عليه‌السلام) است. روایت شده در این روز زیارت چهار امام خوانده شود.undefined خواندن دعای عهد و زیارت عاشورا هر روز
undefined هـرروز انس با قرآن مجیدundefinedundefined❀‏ موضوع ❀‏ undefined ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﺆﺛّﺮ ﺍﺳﺖ undefined❀‏سوره الأحزاب/آیہ(۳۱)اَعُوذُ بِٱݪلّٰهِ مِنَ ٱݪشَیْطٰان ٱݪرَّجیٖمْ بِسْمِ ٱݪلّٰهِ ٱݪرَّحْمٰنِ ٱݪرَّحیٖمundefined«٣١» ﻭَﻣَﻦ ﻳَﻘْﻨُﺖْ ﻣِﻨﻜُﻦَّ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَﺗَﻌْﻤَﻞْ ﺻَﺎﻟِﺤﺎً ﻧُﺆْﺗِﻬَﺂ ﺃَﺟْﺮَﻫَﺎ ﻣَﺮَّﺗَﻴْﻦِ ﻭَﺃَﻋْﺘَﺪْﻧَﺎ ﻟَﻬَﺎ ﺭِﺯْﻗﺎً ﻛَﺮِﻳﻤﺎًundefinedﻭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﺳﻮﻟﺶ ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻧﺠﺎم ﺩﻫﺪ، ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺭﻭﺯﻱ ﻛﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ.❀‏ تفسیرنور❀‏undefined undefined<img style=" />undefinedﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎ:undefinedundefinedundefined«ﻗﻨﻮﺕ» ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺧﻀﻮﻉ ﻭ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻛﺮﻧﺶ ﺍﺳﺖ.ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﺎم ﺳﺠّﺎﺩﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎم ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ: «ﺍﻧّﻜﻢ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻐﻔﻮﺭٌ ﻟﻜﻢ» - ﺷﻤﺎ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ، ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ. ﺍﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎم ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻳﺎﺗﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﻛﻨﻴﻢ، ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭘﺎﺩﺍﺷﻤﺎﻥ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ، ﺁﻥ ﮔﺎﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﻭ ﺁﻳﻪ ﻱ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺗﻠﺎﻭﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ».ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎم (ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﻱ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻋﻤﺮﻭﺑﻦ ﻋﺒﺪﻭﺩّ) ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻧﺒﺮﺩ ﺧﻨﺪﻕ، ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺟﻦّ ﻭ ﺍﻧﺲ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺳﺖ. «ﺿﺮﺑﺔ ﻋﻠﻲّ ﻳﻮم ﺍﻟﺨﻨﺪﻕ ﺍﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜّﻘﻠﻴﻦ»undefinedﭘﻴﺎم ﻫﺎ:undefinedundefinedundefined١- ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﺆﺛّﺮ ﺍﺳﺖ. «ﻣﻦ ﻳﺄﺕ ﻣﻨﻜﻦّ ﺑﻔﺎﺣﺸﺔ - ﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻨﺖ»٢- ﺍﻃﺎﻋﺘﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻭ ﻋﺸﻖ، ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ. «ﻳﻘﻨﺖ... ﻟﻠّﻪ ﻭ ﺭﺳﻮﻟﻪ»٣- ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ. «ﻳﻘﻨﺖ... ﻟﻠّﻪ ﻭ ﺭﺳﻮﻟﻪ»٤- ﺍﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﻟﺎﺯم ﺍﺳﺖ. «ﺗﻌﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎً»٥ - ﻫﻤﺴﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻋﻤﻞ ﻟﺎﺯم ﺍﺳﺖ. «ﺗﻌﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ»٦- ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ، ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺖ. «ﺻﺎﻟﺤﺎً» ﻧﻜﺮﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.٧- ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ، ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. «ﻧُﺆﺗﻬﺎ - ﺍﻋﺘﺪﻧﺎ»٨ - ﺍﺟﺮ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻞ، ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. «ﻧُﺆﺗﻬﺎ ﺍﺟﺮﻫﺎ ﻣﺮّﺗﻴﻦ»❀‏ حدیث روز undefinedundefinedundefinedundefinedامام حسين عليه السلام :undefinedمَن عَبَدَ اللّه َ حَقَّ عِبادَتِهِ آتاهُ اللّه ُ فَوقَ أمانِيِّهِ و كِفايَتِهِ ؛undefinedهر كه خدا را ، آن گونه كه سزاوار او است ، بندگى كند ، خداوند بيش از آرزوها و كفايتش به او عطا كند .undefinedundefined<img style=" />undefinedبحار الأنوار ، ج 71 ، ص 183undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedاَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَامهاو بَعْلِها وَ بَنیها وَ السِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ undefinedundefined سـلام میدهیم به ارباب بی کفن:undefinedundefinedاَلسَّلامُ عَلَیْڪَ یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائڪَ عَلَیْڪَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِڪُمْundefined اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعلے اولاد الحسين وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ undefined_undefined امروز چهارشنبه بیست و هفتم تیر ماه ۱۴۰۳ شمسی undefinedundefined و روز یازدهم ماه محرم ۱۴۴۶ قمریundefinedundefinedundefined التماس دعا undefined ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

۱:۲۶

undefinedچندجمله درباره خطاهای پیاپی در شورای شهر
عرف نیست رسانه مدیریت شهری در نقد عملکرد مدیران شهر بنویسد؛ اما برخی موارد پای حق بزرگتری در میان است که سکوت در قبال آن اگرچه عرف است اما خلاف شرع مسلم است. مگر ممکن است رسانه ای وابسته به انقلاب و مردم باشد و در بزنگاه ها سکوت کند؟ رسانه ای که بخاطر وابستگی تشکیلاتی و یا سیاسی و اداری مقابل حق سکوت کند در دنیا مقابل مردم و در قیامت باید به امام امت پاسخگو باشد.سخن برسر خطاهای مکرر در شورای شهرست. روز یک شنبه صحن شورای شهر شاهد حوادث تلخی بود، اما متاسفانه باید گفت این اولین بار نیست. پیشبینی می کردیم با تذکر پدرانه و دلسوزانه رئیس شورای شهر و یا تغییر شرایط سیاسی کشور و ضرورت همبستگی بیشتر بین نیروی های انقلاب،این قبیل رفتارها اصلاح و جبران شود اما ماجرا بازهم به نحو دیگری رقم خورد. سوال اینست که با کدامین حجت؟ با کدام حجت بعد از جشن مشارکت مردمی در انتخابات اینطور کام مردم را تلخ می کنیم؟ از این بالاتر هنوز چند صباحی از تذکر صریح و شفاف رهبرانقلاب درباره رعایت اخلاق و تقوا به مجلس شورای اسلامی نگذشته است؛ با کدامین حجت اعتنا نمی کنیم؟ وظیفه شورای شهر نظارت است، نقد است، گلایه است، تذکر و حسابرسی است. حق هم همین است. مردم نیز همین را انتظار دارند. اما نظارت با مچ گیری فرق دارد، نقد با تخریب متفاوت است؛ تذکر، حرف گوشه دار و تندی و طعنه نیست، گلایه حرف غیرمنصفانه و خلاف واقع نیست. این تفاوت ها را نمی بینیم؟ اگرچه ایندست رفتارها برای انگشت شمار و معدودی از نماینده های محترم است اما مردم این بداخلاقی را به کلیت شورای انقلابی منتسب می کنند. اگر واقعا تفاوت نقد مشفقانه و تذکر دلسوزانه و گلایه مسوولانه با بداخلاقی و بی انصافی روشن نیست به اثر رفتارها توجه کنیم. ببینیم چرا ضدانقلاب انقدر خوشحال می شود؟ ببینیم چرا سوت و کف می زند؟ چرا تشویق می کند؟ رفتار ما چه آورده ای برای دشمنان خبیث انقلاب داشته است؟ تنها برای نمونه، روز یک شنبه گفته شد طی سه سال گذشته مدیریت شهری هیچ دستاورد مهمی نداشته است؛ واقعا نداشته است؟ این نقد است؟ نظارت است؟ و یا تکیه کردن به دروغ آشکار مجازی که از بیخ و بن تکذیب شده است و آنرا نشانه ضعف مدیریت شهری دانستن، اخلاق است؟ تقواست؟در شرایطی که مردم انتظار وحدت و همدلی برای کارآمدی بیشتر دارند، انشقاق و اختلاف افکنی خطای فاحش و نابخشودنی است. هیچ امری مهمتر از وفاق میان مسوولین نیست. آنچه رئیسی را شهید رئیسی کرد همین خلق و منش بزرگوارانه است. همین تبعیت آشکار از حرف ولی جامعه است. همان اخلاق سیاسی که بارها از سوی رهبرانقلاب مورد اعتنا و تفقد قرار گرفته است. از عاشورا درس بگیریم؛ هیچ امری مهمتر از حرف ولی نیست که نباید روی زمین بماند. نگاه کنیم ببینیم کدام کلام رهبری بیشترین بسامد را در تذکرات پیاپی ایشان به مسوولین داشته است. خودمان را مخاطب اصلی آن بدانیم. حفظ وحدت و رعایت اخلاق و انصاف در مواجهه سیاسی اصل اول است و از شورای شهر انقلابی جز رعایت آن انتظار نیست. این مردم با امید به حفظ حریم این ارزش ها اعتماد کردند و رای دادند. اجازه ندهیم این سالها به عنوان خاطره تلخ در اذهان مردم و تاریخ بماند. شورای شهر اول پیش روی ماست. آنچه برای همه ما می ماند تبعیت از امر ولی و دلسوزی حقیقی برای مردم با کار و تلاش مشفقانه است ولاغیر. برای مردم انقلابی بمانیم.همشهری@mahdian_mohsen

۱۲:۵۳

۲۸ تیر

ــــــــundefinedــــــ☫﷽☫ــــــــundefinedــــــundefined ذکر مخصوص امروز پنج شنبه undefinedundefinedundefinedundefined لا اله الا الله الملک الحق المبینundefined ذکر خاص روز پنج شنبه undefinedundefinedundefined یا رزاق ۳۰۸ مرتبهundefined ذکر روز پنج شنبه موجب رزق و روزی می شود. ذکر روز پنجشنبه به اسم امام حسن عسکری (عليه‌السلام) است. روایت شده در این روز زیارت امام حسن عسکری (عليه‌السلام) خوانده شود.undefined خواندن دعای عهد و زیارت عاشورا هر روزundefined خواندن دعای پرفیض کمیل امشب فراموش نشود
undefined هـرروز انس با قرآن مجید
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefined" شهادت امام سجاد علیـه السلام تسلیت باد"
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined❀‏ موضوع ❀‏ undefined ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺯﻥ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ undefined❀‏سوره الأحزاب/آیہ(۳۲)اَعُوذُ بِٱݪلّٰهِ مِنَ ٱݪشَیْطٰان ٱݪرَّجیٖمْ بِسْمِ ٱݪلّٰهِ ٱݪرَّحْمٰنِ ٱݪرَّحیٖمundefined«٣٢» ﻳَﺎ ﻧِﺴَﺂءَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِ ّ ﻟَﺴْﺘُﻦَّ ﻛَﺄَﺣَﺪٍ ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻨِّﺴَﺂءِ ﺇِﻥِ ﺍﺗَّﻘَﻴْﺘُﻦَّ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﺨْﻀَﻌْﻦَ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮْﻝِ ﻓَﻴَﻄْﻤَﻊَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻓِﻲ ﻗَﻠْﺒِﻪِ ﻣَﺮَﺽٌ ﻭَﻗُﻠْﻦَ ﻗَﻮْﻟًﺎ ﻣَّﻌْﺮُﻭﻓﺎً undefinedﺍﻱ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ! ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ (ﻋﺎﺩّﻱ) ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﻘﻮﺍ ﭘﻴﺸﻪ ﺍﻳﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻲ ﻭ ﻛﺮﺷﻤﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ ﺗﺎ (ﻣﺒﺎﺩﺍ) ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻃﻤﻌﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ، ﻭ ﻧﻴﻜﻮ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ‎‌‌‎‌‌‎‌‌ ❀‏ تفسیرنور❀‏undefined undefined<img style=" />undefinedﭘﻴﺎم ﻫﺎ:undefinedundefinedundefined١- ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻱ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺩﻳﻨﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺟﺪﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. «ﻳﺎ ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻟﺴﺘﻦ ﻛﺎﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء» (ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳّﺖ ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ.) ٢- ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎﻥ ﭘﻴﺮ ﻭ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺮﺷﻤﻪ ﻭ ﻧﺎﺯ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ، ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻜﻨﻨﺪ. «ﻳﺎ ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻨﺒّﻲ ... ﻓﻠﺎ ﺗﺨﻀﻌﻦ ...» ٣- ﺑﺎ ﻛﺮﺷﻤﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺯﻥ، ﺑﻲ ﺗﻘﻮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ. «ﺍِﻥ ﺍﺗّﻘﻴﺘﻦّ ﻓﻠﺎ ﺗﺨﻀﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ» ٤- ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻴﺰ ﺁﺩﺍﺑﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. «ﻓﻠﺎ ﺗﺨﻀﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ» ٥ - ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻤﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﻟﺎﻥ، ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻜﻪ ﺯﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪّﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. «ﻟﺎﺗﺨﻀﻌﻦ... ﻓﻴﻄﻤﻊ» ٦- ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﻟﻮﺩﻩ، ﺍﺯ ﻣﻘﺪّﺳﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺖ ﻃﻤﻊ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. «ﻳﺎ ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻨﺒّﻲ ... ﻓﻴﻄﻤﻊ ﺍﻟّﺬﻱ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺮﺽ» ٧- ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺯﻥ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. «ﻓﻴﻄﻤﻊ ﺍﻟّﺬﻱ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺮﺽ» ٨ - ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﻧﺒﻮﻱ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ ﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. «ﻓﻴﻄﻤﻊ ﺍﻟّﺬﻱ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺮﺽ» ٩- ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺘّﻲ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺷﻮﺩ. «ﺍﻟّﺬﻱ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺮﺽ» ﻭ ﻧﻔﺮﻣﻮﺩ «ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ» ١٠- ﭼﺸﻢ ﭼﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻫﻮﺳﺒﺎﺯﻱ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﻭﺣﻲ ﺍﺳﺖ. «ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺮﺽ» ١١- ﮔﺮﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﺩ، «ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺮﺽ» ﺍﻣّﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﺪ. «ﻓﻠﺎ ﺗﺨﻀﻌﻦ... ﻓﻴﻄﻤﻊ» ١٢- ﻃﻮﺭﻱ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ «ﻗﻮﻟﺎً ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ» ﻭ ﻫﻢ ﺷﻴﻮﻩ، ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ. «ﻓﻠﺎ ﺗﺨﻀﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ» ﭼﻨﺪ ﺍﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻧﻬﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻪ) ١. ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ. «ﻳﺎ ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻨّﺒﻲّ» ٢. ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ. «ﻟَﺴﺘُﻦّ ﻛﺎَﺣﺪٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء» ٣. ﺍﻟﻘﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺖ. «ﺍِﻥ ﺍﺗّﻘﻴﺘُﻦّ» ٤. ﺍﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﻢ. «ﻓﻠﺎ ﺗﺨﻀﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ» ٥. ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺩﻱ ﻫﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﻢ. «ﻳﺎ ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻨّﺒﻲّ» ٦. ﺍﺯ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻱ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻧﻬﻲ ﻛﻨﻴﻢ. «ﻓﻠﺎ ﺗَﺨﻀﻌﻦَ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻄﻤﻊ»undefined❀‏ حدیث روز undefinedundefinedundefinedundefinedامام حسين عليه السلام :undefinedإنَّ شيعَتَنا مَنْ سَلِمَتْ قُلوبُهُمْ مِنْ كُلِّ غِشٍّ وَغِلٍّ وَدَغَلٍ؛undefinedبى گمان شيعيان ما، دل هايشان از هر خيانت، كينه، و فريبكارى پاك است.undefinedundefined<img style=" />undefinedبحارالأنوار، ج 68، ص 156، ح 11undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedاَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَامهاو بَعْلِها وَ بَنیها وَ السِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ undefinedundefined سـلام میدهیم به ارباب بی کفن:undefinedundefinedاَلسَّلامُ عَلَیْڪَ یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائڪَ عَلَیْڪَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِڪُمْundefined اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعلے اولاد الحسين وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ undefined_undefined امروز پنج شنبه بیست و هشتم تیرماه ۱۴۰۳ شمسی undefinedundefined و روز دوازدهم ماه محرم ۱۴۴۶ قمریundefinedundefinedundefined التماس دعا undefined ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ‎‌‌‎‌‌

۱:۲۹

۲۹ تیر

ــــــــundefinedــــــ☫﷽☫ــــــــundefinedــــــundefined ذکر مخصوص امروز جمعه undefinedundefinedundefinedundefined اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهمundefined ذکر بعد از نماز صبح جمعه undefinedundefinedundefined ذکر یا نور ۲۵۶ مرتبهundefined ذڪر روز جمعه موجب عزیز شدن مے شود؛ روایت شده ڪه در این روز زیارت امام زمان (عج) خوانده شود.undefined خواندن دعای عهد و زیارت عاشورا هر روزundefined خواندن دعای پرفیض دعای ندبه در صبح جمعه فراموش نشود
undefined هـرروز انس با قرآن مجید ‎‌‌‎‌‌undefinedundefinedundefined❀‏ موضوع ❀‏ undefinedﺍﺭﺗﺠﺎﻉ ﻭ ﻋﻘﺐ ﮔﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ undefined❀‏سوره الأحزاب/آیہ(۳۳)اَعُوذُ بِٱݪلّٰهِ مِنَ ٱݪشَیْطٰان ٱݪرَّجیٖمْ بِسْمِ ٱݪلّٰهِ ٱݪرَّحْمٰنِ ٱݪرَّحیٖمundefined«٣٣» ﻭَﻗَﺮْﻥَ ﻓِﻲ ﺑُﻴُﻮﺗِﻜُﻦَّ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺒَﺮَّﺟْﻦَ ﺗَﺒَﺮُّﺝَ ﺍﻟْﺠَﺎﻫِﻠِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﺄُﻭْﻟَﻲ ﻭَﺃَﻗِﻤْﻦَ ﺍﻟﺼَّﻠﺎﺓَ ﻭَﺁﺗِﻴْﻦَ ﺍﻟﺰَﻛَﺎﺓَ ﻭَﺃَﻃِﻌْﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻴُﺬْﻫِﺐَ ﻋَﻨﻜُﻢُ ﺍﻟﺮِّﺟْﺲَ ﺃَﻫْﻞَ ﺍﻟْﺒَﻴْﺖِ ﻭَﻳُﻄَﻬِّﺮَﻛُﻢْ ﺗَﻄْﻬِﻴﺮﺍًundefinedﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺎﻫﻠﻴّﺖِ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ، ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺁﺭﺍﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮﻳﺪ (ﻭ ﺯﻳﻨﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻧﻜﻨﻴﺪ)، ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺯﻛﺎﺕ ﺑﺪﻫﻴﺪ، ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﺳﻮﻟﺶ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻠﻴﺪﻱ (ﮔﻨﺎﻩ) ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ (ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ) ﺩﻭﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﺎﻣﻠﺎً ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﭘﺎﻙ ﺳﺎﺯﺩ ❀‏ تفسیرنور❀‏undefined undefined<img style=" />undefinedنکته ها:undefinedundefinedundefined٢. ﺍﮔﺮ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﻧﺪ، ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻤﻠﺎﺗﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﺖ؟ﭘﺎﺳﺦ: ﺍﻟﻒ: ﺟﻤﻠﻪ ﻱ «ﺍﻧّﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻠّﻪ ...» ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺏ: ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺭﺳﻢ ﻓﺼﻴﺤﺎﻥ ﻭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺩﻳﺒﺎﻥ ﻋﺮﺏ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻟﺎﺑﻠﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺮﻑ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﻬﻤّﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ، ﺍﮔﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ: ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻱ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﻮﺟّﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ، ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻳﻚ ﺷﻮﻙ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﻱ ﺳﻮّم ﺳﻮﺭﻩ ﻱ ﻣﺎﺋﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﻟﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖ ﻭ ﻳﺄﺱ ﻛﻔّﺎﺭ ﻭ ﺭﺿﺎﻱ ﺍﻟﻬﻲ، ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﻙ ﻭ ﺧﻮﻥ، ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﺭﻣﺰ ﺣﻔﻆ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺒﺮﺩ ﻧﺎﺍﻫﻠﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻳﻮﺭ ﺁﻟﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﺎﺑﻠﺎﻱ ﭘﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘّﻜﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﻠﺎ ﻭ ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺒﺮﺩ ﻧﺎﺍﻫﻠﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.ﺝ: ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺧﺪﺍ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ! ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﻮﺍ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻛﻨﻴﺪ.ﺩ: ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺿﻤﻴﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﻠﺎﻑ ﺟﻤﻠﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺿﻤﻴﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻧﺚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. «ﺑﻴﻮﺗﻜﻦّ، ﺍﻗﻤﻦ - ﻋﻨﻜﻢ، ﻳﻄﻬّﺮﻛﻢ»ﮔﺮﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺮﺍﺩ ﻫﻤﻪ ﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.undefinedﭘﻴﺎم ﻫﺎ:undefinedundefinedundefined١- ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺯﻥ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻲ. «ﻗﺮﻥ - ﻟﺎ ﺗﺒﺮّﺟﻦ»٢- ﺍﺭﺗﺠﺎﻉ ﻭ ﻋﻘﺐ ﮔﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. «ﻟﺎ ﺗﺒﺮّﺟﻦ ﺗﺒﺮّﺝundefined❀‏ حدیث روز undefinedundefinedundefinedundefinedرسول اللّه صلي الله عليه و آله :undefinedخَيرُ رِجالِكُم عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ ، وخَيرُ شَبابِكُمُ الحَسَنُ والحُسَينُ ، وخَيرُ نِسائِكُم فاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّه ُ عَلَيهِماundefinedبهترين مردان شما على بن ابى طالب و بهترين جوانانتان حسن و حسين و بهترين زنانتان فاطمه دختر محمّد صلى اللّه عليهماست.undefinedundefined<img style=" />undefinedتاريخ بغداد : 4 / 392 / 2280 عن عبداللّه .undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedاَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَامهاو بَعْلِها وَ بَنیها وَ السِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ undefinedundefined سـلام میدهیم به ارباب بی کفن:undefinedundefinedاَلسَّلامُ عَلَیْڪَ یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائڪَ عَلَیْڪَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِڪُمْundefined اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعلے اولاد الحسين وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ undefined ‎‌‌__undefined امروز جمعه بیست و نهم تیر ماه ۱۴۰۳ شمسی undefinedundefined و روز سیزدهم ماه محرم ۱۴۴۶ قمریundefinedundefinedundefined التماس دعا undefined ۱۴۰۳/۰۴/۲۹

۱:۳۵

thumnail
undefinedامیر احمدی کسی که #ظریف عقد او و همسرش را خوانده، روی آنتن زنده شبکه اینترنشنال همه را بهت زده کرد!!!
https://eitaa.com/behzadzare.

۶:۲۶

thumnail
undefinedخودتحقیرها بدنبال چه هستن؟!!!
undefinedایلان ماسک توییت زده و از پهپاد ایرانی تعریف کرده!
undefinedخسروانی خودتحقیر مسئول صنف خودرو توییت زده که نه نه ایران این نیست عکس پراید له شده گذاشته !!!
https://eitaa.com/behzadzare

۷:۱۲

۳۰ تیر

‍ .undefinedundefinedundefinedنه صداقت دارند، نه اعتماد به نفس
undefinedتصویر بالا، نماد کامل فقدان اعتماد به نفس در جبهه اصلاحات و برخی افراطیون چنبره زده بر ستاد آقای پزشکیان است.
undefinedبر اساس ادبیات پر تکرار افراطیون مدعی اصلاحات، آقای پزشکیان، رئیس جمهور حداقلی محسوب می شود و بنابراین، دولتی که تشکیل می شود، دولت حداقلی است. او پایین ترین رای را در میان ۹ رئیس جمهوری که تا کنون ظرف ۴۵ سال گذشته انتخاب شده اند، کسب کرده و فقط ۲۵ درصد واجدان حق رای از مجموع ۶۵ میلیون نفر به او رای داده اند.

undefinedقبلاً با یک فرد کاسبکار (محمد- م، عضو تیم حسین انتظامی و از گردانندگان خبرانلاین) مواجه بودیم که به خدمت افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال در آمده بود و عضو کمیته رسانه در دفتر روحانی بود، اما خود را «اصولگرا» جا می زد و با عنوان دزدی (#ما_اصولگراها) و تخریب اصولگرایان، نان می خورد؛ اما حالا جبهه اصلاحات سعی کرده، مدل رنگ کردن گنجشک و فروختن به جای قناری را توسعه بدهد!
undefinedستاد‌گردان های آقای پزشکیان امروز جمعی سی نفره را به اسم اصولگرایان فعال در ستاد انتخاباتی پزشکیان، پیش وی بردند، اما حتی یک چهره نام آشنای اصولگرا ولو در حد رده چهارم و پنجم در میان حاضران دیده نمی شود.

undefinedآقای ظریف پریشب از یکسو ادعا کرد «از شخصیت‌های ملی مثل آقای خاتمی، آقای روحانی، آقای حدادعادل، آقای قالیباف، آقای جلیلی و احزاب و انجمن‌های مختلف، از جبهه اصلاحات گرفته تا حزب موتلفه درخواست کردیم گزینه‌های پیشنهادی‌شان برای عضویت در شورای راهبری دولت جدید را معرفی کنند.» و از طرف دیگر تصریح کرد که پزشکیان نامزد جبهه اصلاحات بوده و بنابراین وزیران هم باید از سوی آنها انتخاب شوند!
undefinedمردم در حقیقت با یک صحنه سازی فریبکارانه مواجه هستند. افراطیون چنبره زده بر ستاد پزشکیان بنا دارند کاملا فرقه ای، محفلی و باندی رفتار کنند، اما در عین حال نگران انگشت نما شدن درباره فقدان پایگاه اجتماعی و پشتوانه عمومی هستند  و بنابراین انواعی از نمایش های متناقض را ترتیب داده اند تا خود را «ملی» بازنمایی کنند. از تصویر سازی مذهبی در مجالس عزاداری امام حسین (ع)، تا ادعای تبعیض مثبت(!) در تعیین وزرا به نفع اقلیت های مذهبی و امتیاز منفی تلقی کردن شیعه بودن نامزد های وزارت(!)، و از ادعای تشکیل دولت ملی و بازی با تابلوی اصولگرایی از سوی شورای راهبری کذایی که جمعی از تندروهای جبهه اصلاحات و برخی محکومان پرونده های امنیتی و اقتصادی در آن جمع شده اند!
undefinedحکایت میانه روی و نگاه فراگیر این جماعت فرقه گرا، همان است که شاعر گفته است:
«آن یکی پرسید اشتر را که هیاز کجا می‌آیی ای اقبال پی گفت از حمام گرم کوی توگفت خود پیداست در زانوی تو».#محمدایمانی.........

۱۶:۵۰