عکس پروفایل روابط عمومی پخش دارویی اکسیرر

روابط عمومی پخش دارویی اکسیر

۴۷۶عضو
عکس پروفایل روابط عمومی پخش دارویی اکسیرر
۴۷۶ عضو

روابط عمومی پخش دارویی اکسیر

کانال اطلاع رسانی شرکت پخش دارویی اکسیر

۱۳ خرداد

لینک گزارش تصویری همایش مدیران ۱۴۰۳https://exirpd.com/event/برگزاری-همایش-مدیران-شرکت-پخش-دارویی-ا/

۷:۳۵

لینک گزارش تصویری امضای میثاق نامهhttps://exirpd.com/event/میثاق-نامه-شرکت-پخش-دارویی-اکسیر/

۷:۳۶

thumnail
بسمه تعالیدر حاشیه همایش مدیران خردادماه 1403 شرکت پخش دارویی اکسیر، به جهت اقدام یکپارچه و هدفمند در راستای محورهای اصلی عملکرد مدیران در سال آتی به منظور پیشرفت و بهبود فضا و ارتقای شرکت در حوزه انجام وظایف هر یک از مدیران شرکت پخش دارویی اکسیر میثاق نامه ای تهیه و به امضای رئیس و اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونین و مدیران این شرکت رسید. این میثاق نامه با تمرکز بر سه محور اصلی: 1- وظیفه شناسی 2- برنامه محوری و فروش کیفی 3- افزایش فروش و ارتقا جایگاه می باشد.

۱۶:۴۳

thumnail

۱۶:۴۴

thumnail

۱۶:۴۴

thumnail

۱۶:۴۴

thumnail

۱۶:۴۴

thumnail

۱۶:۴۴

thumnail

۱۶:۴۴

thumnail

۱۶:۴۴

thumnail

۱۶:۴۴

thumnail

۱۶:۴۴

thumnail

۱۶:۴۴

۱۶ خرداد

thumnail
همایش مدیران تهران خردادماه ۱۴۰۳

۵:۱۶

thumnail

۱۷:۱۳

thumnail

۱۷:۱۳

۱۷ خرداد

thumnail

۵:۱۸

thumnail

۱۶:۳۶

۱۹ خرداد

thumnail

۴:۴۸