عکس پروفایل محمد مهدی فاطمی صدرم

محمد مهدی فاطمی صدر

۸۰۶عضو
عکس پروفایل محمد مهدی فاطمی صدرم
۸۰۶ عضو

محمد مهدی فاطمی صدر

روایت، نهضت، امت | مدرسه‌ی وتر
@mahdi_vvatr

۴ اردیبهشت

فرقه‌ی مصاف امتداد منطقی حسینیه‌ی ارشاد است؛ امتداد منطقی اسلام منهای روحانیت به انقلاب منهای فقاهت...

۱:۳۷

کف فرقه‌ی مصاف جدیدالإسلام‌ها حجت‌الإسلام می‌شوند...

۱:۳۷

زیر عنوان برابری رویه‌ی فمنیست‌ها، حتا چادری‌هاشان، تخنیث است؛ مردیدن زن‌ها و زنیدن مردها...

۱:۵۵

آن چه این روزها فمنیست خوانده می‌شود در سنت ما چه نام داشته است؟ سلیطه...

۱:۵۶

۵ اردیبهشت

در جنگ حفظ مکان با خرج کردن یکان و زمان نامش دفاع منطقه‌یی است. حفظ یکان با خرج کردن مکان و زمان نامش عقب‌نشینی است. حفظ زمان با خرج کردن مکان و یکان نامش عملیات تأخیری است. زمین دادن و زمان خریدن در جنگ هم‌این سومی است...

۳:۴۲

درست هم‌آن طور سازمان رزم سپاه این روزها برای حضور در جنگ احزاب حجاب روزآمد نیست و هنوز باوری به ورود نیروهای مردمی در این معرکه وجود ندارد، سازمان رزم ارتش هم در شروع جنگ هشت ساله برای حضور در آن جنگ روزآمد نبود و ورود نیروهای مردمی در آن معرکه را نمی‌پذیرفت...

۳:۴۲

پیاده شدن اهل سنت خمینی از قطار انقلاب در ایست‌گاه ۱۳ خرداد و انکار امتداد آن در نهضت خامنه‌یی سه باور در باره‌ی جنگ را برای‌شان ساخته است: جنگ تنها جنگ سخت است، تنها جنگ سخت دوران نهضت جنگ هشت ساله است، جنگ‌دیده نه کسی است که پیش از ۱۳ خرداد جنگ نرم کرده و نه پس از آن جنگ سخت...

۳:۴۲

پیش بردن جنگ احزاب حجاب با نیروهای رسمی سخت تا نرم لخت و پرتلفات است. چاره‌ی جنگ احزاب حجاب مانند همه‌ی جنگ‌های دیگر ما وارد کرد امواج نیروهای مؤمن مردمی است...

۳:۴۲

عدالت‌ عرفی گسسته از شریعت قدسی است؛ هم‌این است که عدالت‌طلب‌های عرفی فسق را فساد نمی‌دانند...

۳:۴۲

ریشو|چادری‌های مقوا، در هیأت شبکه‌ی پشت‌بان جنبش فواحش، به هم‌آن راحتی که کنش سخت در اقامه‌ی حجاب را هوا کردند به هوا کردن اقامه‌ی نرم حجاب رسیده‌اند؛ می‌پرسند: از چه به هوای احیای حجاب در پیاده‌روهای شهر راه می‌روید...

۳:۴۲

برپایی جمهوری اسلامی در ایران، حکم ارتداد سلمان رشدی، جنگ تموز در لبنان، سه برهه‌ی هم‌گرایی اکثریت سنی با اقلیت شیعی بود که با جنگ با عراق و سیاست تنش‌زدایی و جنگ در سوریه به واگرایی خورد.‌ طوفان‌الاقصی با نقطه‌ی عطف عملیات وعده‌ی صادق برهه‌ی تازه‌‌ی بیشینه‌ی این هم‌گرایی است...

۳:۴۲

ریشو|چادری‌های قوام و ریشو|چادری‌های مقوا...

۳:۴۲

ما اگر ذهن‌ایستا بودیم با مشترک لفظی گرفتن هست و است، دل‌شوره‌ی تعطیل معرفت الاهی را می‌گرفتیم...

۷:۱۳

از سنی درون و بیرون ایران شنیده‌ام که اگر حضرت روح‌الله هم‌آن سال پنجاه‌وهفت اعلان خلافت می‌کرد، با او بیعت می‌کردیم. صدور حکم سلمان رشدی و جنگ تموز و تاخت سخت به کیان اسرائیل در عملیات وعده‌ی صادق سه برهه‌ی دیگر تقریب بیشینه‌ی سنی و شیعی و امکان اعلان خلافت ولی فقیه بوده است...

۷:۱۸

تشیع صفوی اگر هم‌این دست بلند موشک‌های نقطه‌زن تشیع مصطفوی در بسط شیعه‌ی امامیه با نقطه‌ی عطف عملیات وعده‌ی صادق را دقیق و درست می‌دید از زیر سایه‌ی کوتاه قمه‌ی خودزن بیرون می‌آمد...

۷:۳۵

کافر به اقامه‌ی شریعت، کافر به شریعت است...

۱۷:۲۲

هیچ کس مخالف کاربست زور در حکم‌رانی نیست؛ حکم‌رانی هم‌این انحصار اعمال زور است. تمام حرف سکولارها آن است که زور نباید پشت کار وحی باشد و باید پشت عرف بماند...

۱۷:۲۳

بسنده به کار فرهنگی رویه‌ی حلقه‌های میانی است؛ اگر کارگزاری در حلقه‌ی حاکمیت ایده‌اش بسنده به کار فرهنگی است، درستش آن است که به حلقه‌های میانی باز گردد و کرسیش در حلقه‌ی حاکمیت را به یک فرد صاحب کفایت بسپارد...

۱۷:۲۴

مردم مشترک لفظی است...

۱۷:۲۵

حجاب اجباری کلیدواژه‌ی حقه‌بازها است. حرف‌شان آن است که حد جبری پوشش را عرف باید معین کند و نه وحی؛ اگر نه هیچ نظام حقوقی تهی از قانون پوشش نیست و قانون یعنی اجبار؛ مشکل‌شان وحی است و نه جبر...

۱۷:۴۵