عکس پروفایل محمد مهدی فاطمی صدرم

محمد مهدی فاطمی صدر

۱,۰۳۹عضو
عکس پروفایل محمد مهدی فاطمی صدرم
۱هزار عضو

محمد مهدی فاطمی صدر

روایت، نهضت، امت | مدرسه‌ی وتر
@mahdi_vvatr

۲۸ تیر

آن کارگزار سکولاری که در محیط داخل ایران اسلامی سبیل کفار ذمی را می‌پذیرد در محیط خارجی هم سبیل کفار حربی را خواهد پذیرفت؛ تخم‌مرغ‌دزد شترمرغ‌دزد خواهد شد...

۱۵:۰۶

کسی در سکولار بودن دولت التقاط تردید ندارد؛ آن چه محل تردد است آستانه‌ی درنده شدن سکولارهای شرمنده‌ی سازنده‌ی این دولت ابطال‌طلب است...

۱۶:۰۶

آخوند پروانه‌یی هیأت عزاداری را از تکیه‌ی تفقه مبدل به زاویه‌ی تصوف می‌کند...

۱۶:۱۳

نهج‌البلاغه سر نیزه کردن هم‌این است که زیر اسم دولت مولا علی، شیعه نبودن را اسباب امتیاز می‌خوانی...

۱۶:۱۶

اگر مشروعیت را هم‌آن شرعیت می‌دانید و آن را به رأی اکثریت نسبت می‌دهید یا مصوب استید و یا مشرک؛ گزینه‌ی سومی هم به نظر در کار نیست...

۱۸:۵۷

ترجیح شیعه‌ی سکولار هم در دولت التقاط در تقدیر است...

۱۹:۲۲

شریعت‌مدارها با عرفی‌سازها به جهنم نمی‌روند و با بن‌یادگراها به به‌هشت...

۱۹:۲۳

امتیاز دادن کافر نسبی بر مؤمن یک عنوان شرعی روشن دارد: پذیرش سبیل کفار...

۱۹:۲۳

دولت سکولار، دولت کفر است...

۱۹:۲۳

۲۹ تیر

نقشه‌ی راه ابطال‌طلب‌های سکولار در دولت التقاط سرراست است: تعلیق اسلام، تعلیق انقلاب...

۷:۰۰

دولت التقاط پی تشکیل کابینه‌ی کفر است...

۷:۰۱

مشروعیت در حکومت اسلامی مساوق با ولایت است؛ اکثریت کی صاحب ولایت بوده است که بخواهد به دیگری هم جریانش بدهد؟ یا چه...

۷:۱۰

دین‌تان را از حقوق‌دان‌ها نگیرید...

۷:۱۱

شورای نگه‌بان اگر سکولارهای مستفرنگ را کافر نسبی می‌دانست یک در میان در انتخابات‌ها یک طرف رقابت با مکتبی‌های متشرع نمی‌نهادشان...

۷:۳۵

توده‌های مردم را به این رشد باید رساند که اگر ولی امر مسلمین منتخب ناخلف آن‌ها را نصب نکرد، دل‌خور نشوند...

۷:۴۰

حضور عناصر شاخص ضدانقلاب در ترکیب شورای راه‌بری دولت التقاط به ما می‌گوید: ابطال‌طلب‌‌های ایرانی طی چهار سال پیش رو تنها با جمهوری اسلامی مصالحه کرده‌اند و ضدیت‌شان با انقلاب اسلامی جایی نرفته است و راه‌برد انقلاب‌زدایی‌شان چون گذشته بر جا است...

۸:۲۶

ابرراه‌برد دولت التقاط دو تا است: عرفی‌سازی جمهوری اسلامی، زمین‌گیری انقلاب اسلامی...

۸:۳۲

دولت التقاط، مانند دولت تعلیق یا دولت اصلاحات، نمونه‌ی زنده‌ی جدایی جمهوری از انقلاب است...

۸:۴۲

مردم باید به این رشد برسند که گاه مشورت‌شان از پای صندوق رأی در انتخاب کارگزاران نظام به ولی امر مسلمین صائب نبوده است...

۹:۰۰

این تکلیف شورای نگه‌بان است که سکولارهای ایرانی را از صحنه‌ی مشورتی انتخابات بیرون بنهد، تا برسیم به این که تنفیذ مشورت اشتباه به تشکیل دولت توسط آن‌ها، به دست ولی امر مسلمین تنفیذ بشود یا نه.‌..

۱۱:۱۲