عکس پروفایل أَلَا‌بِذِكْرِاللَّهِ‌تَطْمَئِنُّ‌الْقُلُوب.ذوالفقاریأ

أَلَا‌بِذِكْرِاللَّهِ‌تَطْمَئِنُّ‌الْقُلُوب.ذوالفقاری

هر صبح که چشم باز می کنم و خلقت زیبای خدا را می بینم، فکر می کنم که امروز چه کارهایی انجام دهم که این زیبایی ها را تبدیل به زشتی نکنم؟