عکس پروفایل صندوق قرض الحسنه نورا ص

صندوق قرض الحسنه نورا

۲۰۸عضو
عکس پروفایل صندوق قرض الحسنه نورا ص
۲۰۸ عضو

صندوق قرض الحسنه نورا

دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴۰۸۷۹ پرداخت وام قرض الحسنه
پل ارتباطی بین خیرین و نیازمندان
روش های همکاری و راههای ارتباطی :
روابط عمومی: ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵
۶۶۱۹۳۸۳۶_۰۲۱
صندوق :۸ _۶۶۶۷۵۰۲۷ _۰۲۱www.noora-gh.ir

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

thumnail
undefined#صندوق_قرض_الحسنه_نورا undefined#وام_اشتغال_کارآفرینی
undefined به نیکی سخت ها آسان شود undefinedundefined سپرده قرض الحسنه شما گامی برای کمک به تولید و اشتغال.
undefined جهت افتتاح حساب و یا افزایش سپرده گزاری :
undefined ارتباط با واحد روابط عمومی ۶۶۱۹۳۸۳۶undefined واریز وجه به شماره کارت:۶۱۰۴-۳۳۷۷-۲۱۵۴-۷۲۲۰"بنام صندوق قرض الحسنه نورا"
undefined ارسال عکس فیش واریزی به شماره ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵
undefinedروابط عمومی صندوق قرض الحسنه نورا undefined نورا ؛ حس خوب با هم بودن.undefined www.noora-gh.irundefined ۰۲۱-۶۶۶۷۵۰۲۷-۸undefined ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵

۱۶:۵۸

thumnail
undefined#صندوق_قرض_الحسنه_نورا undefined#وام_ازدواج_جهیزیه
undefined به نیکی سخت ها آسان شود undefinedundefined سپرده قرض الحسنه شما گامی برای پیوند جاودان زوج های نیازمند.
undefined جهت افتتاح حساب و یا افزایش سپرده گزاری :
undefined ارتباط با واحد روابط عمومی۶۶۱۹۳۸۳۶undefined واریز وجه به شماره کارت:۶۱۰۴-۳۳۷۷-۲۱۵۴-۷۲۲۰"بنام صندوق قرض الحسنه نورا"
undefined ارسال عکس فیش واریزی به شماره ۰۹۹۲۷۰۶۶۱۵
undefinedروابط عمومی صندوق قرض الحسنه نورا undefined نورا ؛ حس خوب با هم بودن.undefined www.noora-gh.irundefined ۰۲۱-۶۶۶۷۵۰۲۷-۸undefined ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵

۱۹:۰۱

thumnail
undefined#صندوق_قرض_الحسنه_نورا undefined#وام_خرید_رهن_مسکن
undefined به نیکی سخت ها آسان شود undefinedundefined سپرده قرض الحسنه شما گامی برای خانه دار شدن افراد نیازمند.
undefined جهت افتتاح حساب و یا افزایش سپرده گزاری :
undefined ارتباط با واحد روابط عمومی۶۶۱۹۳۸۳۶undefined واریز وجه به شماره کارت:۶۱۰۴-۳۳۷۷-۲۱۵۴-۷۲۲۰"بنام صندوق قرض الحسنه نورا"
undefined ارسال عکس فیش واریزی به شماره واتساپ ۰۹۱۹۲۷۰۶۶۱۵
undefinedروابط عمومی صندوق قرض الحسنه نورا undefined نورا ؛ حس خوب با هم بودن.
undefined instagram.com/gh_noora_irundefined www.noora-gh.irundefined ۰۲۱-۶۶۶۷۵۰۲۷-۸undefined ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵

۱۹:۰۲

thumnail
undefined#صندوق_قرض_الحسنه_نورا 🩺#کمک_هزینه_درمان_بیماری
undefined به نیکی سخت ها آسان شود undefinedundefined سپرده قرض الحسنه شما گامی برای درمان بیماران کم توان و نیازمند.
undefined جهت افتتاح حساب و یا افزایش سپرده گزاری :
undefined ارتباط با واحد روابط عمومی۶۶۱۹۳۸۳۶undefined واریز وجه به شماره کارت:۶۱۰۴-۳۳۷۷-۲۱۵۴-۷۲۲۰"بنام صندوق قرض الحسنه نورا"
undefined ارسال عکس فیش واریزی به شماره واتساپ ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵
undefinedروابط عمومی صندوق قرض الحسنه نورا undefined نورا ؛ حس خوب با هم بودن.
undefined instagram.com/gh_noora_irundefined www.noora-gh.irundefined ۰۲۱-۶۶۶۷۵۰۲۷-۸undefined ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵

۱۹:۲۰

thumnail
undefined#صندوق_قرض_الحسنه_نورا undefined#کمک_هزینه_تحصیل
undefined به نیکی سخت ها آسان شود undefinedundefined سپرده قرض الحسنه شما گامی برای تحصیل دانش آموزان نیازمند.
undefined جهت افتتاح حساب و یا افزایش سپرده گزاری :
undefined ارتباط با واحد روابط عمومی۶۶۱۹۳۸۳۶undefined واریز وجه به شماره کارت:۶۱۰۴-۳۳۷۷-۲۱۵۴-۷۲۲۰"بنام صندوق قرض الحسنه نورا"
undefined ارسال عکس فیش واریزی به شماره واتساپ ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵
undefinedروابط عمومی صندوق قرض الحسنه نورا undefined نورا ؛ حس خوب با هم بودن.
undefined instagram.com/gh_noora_irundefined www.noora-gh.irundefined ۰۲۱-۶۶۶۷۵۰۲۷-۸undefined ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵

۱۹:۲۰

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

thumnail
undefined#صندوق_قرض_الحسنه_نورا undefined اردیبهشت_۱۴۰۲
undefined خانواده ی بزرگ نورا undefinedجلسه مشاوره حضوری با متقاضیان وام در سرفصل اشتغال و کارآفرینی
undefinedمشاور جناب آقای مهندس سیامک جوان
undefined با خوب عمل کردن برای جامعه به خودت هم خوبی می‌کنی!
undefinedحمایت از کسب و کارهای دانش بنیان در قالب پرداخت وام قرض الحسنه در سرفصل اشتغال و کارآفرینی undefinedundefined ۶۱۰۴-۳۳۷۷-۲۱۵۴-۷۲۲۰بنام صندوق قرض الحسنه نورا undefined ارسال عکس فیش واریزی به شماره ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵
undefinedروابط عمومی صندوق قرض الحسنه نورا undefined نورا ؛ حس خوب با هم بودن
undefined ۰۲۱-۶۶۶۷۵۰۲۷-۸undefined ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵

۲۰:۰۱

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

thumnail
#صندوق_قرض_الحسنه_نورا undefined #ایده_کار_مهدوی
undefined انصاف در فروشندگی بخاطر امام زمان...
undefined هرکسی تو هر جایگاهی می‌تونه برای امام زمان کار کنه. کاری که برای #امام_زمان انجام بشه کوچک و بزرگ ندارد.undefinedشما برای امام زمان چه کاری می‌کنید؟
حتی کوچک ترین یاری شما، عشق می آفریند undefinedundefinedundefined شماره کارت صندوق قرض الحسنه نورا:undefined ۶۱۰۴-۳۳۷۷-۲۱۵۴-۷۲۲۰
undefined شماره تماس واحد روابط عمومی جهت افتتاح حساب و افزایش سپرده :۰۲۱-۶۶۱۹۳۸۳۶۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵
undefined روابط عمومی صندوق قرض الحسنه نوراundefinedنورا ؛ حس خوب با هم بودن undefined۰۲۱-۶۶۶۷۵۰۲۷-۸undefined۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵

۱۳:۲۴

۱۰ خرداد ۱۴۰۲

thumnail
#خدمات_نورا
ارتباط با ما undefined
undefined جهت ارتباط سریع تر مشتریان گرامی با مجموعه نورا امکانات زیر از طریق لینک مهیا شده است؛
۱. لینک پرداخت (سپرده و اقساط)۲. ارتباط سریع و آسان با واحدهای نورا۳. راه های ارتباطی۴. آدرس و مسیر یابی۵. شبکه های اجتماعی ۶. و دیگر امکانات ... zil.ink/gh_noora_ir
undefined روابط عمومی صندوق قرض الحسنه نوراundefinedنورا ؛ حس خوب با هم بودن undefined۰۲۱-۶۶۶۷۵۰۲۷-۸undefined۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵

۱۲:۰۹

۲ تیر ۱۴۰۲

thumnail

۱۱:۰۸

۲۱ تیر ۱۴۰۲

thumnail
#صندوق_قرض_الحسنه_نورا #پرداخت_وام_خرید_رهن_مسکن_سال_۱۴۰۱
undefined بی واسطه مهربانی برای کمک به خانه دار شدنشان ...
undefined پرداخت بیش از ۱۱۰ مورد وام خرید مسکن undefinedبه ارزش تقریبی ۶۳/۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
undefined پرداخت بیش از ۳۷۷ مورد وام رهن مسکن undefinedبه ارزش تقریبی ۹۶/۶۳۷/۶۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
undefinedروابط عمومی صندوق قرض الحسنه نورا undefined نورا ؛ حس خوب با هم بودنundefined www.‌gh-noora.irundefined ۰۲۱-۶۶۶۷۵۰۲۷-۸undefined ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵

۶:۰۹

۳۰ تیر ۱۴۰۲

thumnail
#صندوق_قرض_الحسنه_نورا #پرداخت_وام_آزادی_زندانی _سال_۱۴۰۱
undefined بی واسطه مهربانی برای کمک به آزادی زندانی و ضروری ...
undefined پرداخت بیش از ۱۱۳ مورد وام برای آزادی زندانی و ضروریبه ارزش تقریبی ۲۳/۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
undefinedروابط عمومی صندوق قرض الحسنه نورا undefined نورا ؛ حس خوب با هم بودنundefined instagram.com/gh_noora_irundefined www.gh-noora.irundefined ۰۲۱-۶۶۶۷۵۰۲۷-۸undefined ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵

۱۷:۰۰

thumnail
#صندوق_قرض_الحسنه_نورا #پرداخت_وام_درمان_سال_۱۴۰۱
undefined بی واسطه مهربانی برای کمک به سلامتشان ...
undefined پرداخت بیش از ۱۴۷ مورد وام درمان به ارزش تقریبی ۲۴/۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
undefinedروابط عمومی صندوق قرض الحسنه نورا undefined نورا ؛ حس خوب با هم بودنundefined instagram.com/gh_noora_irundefined www.gh-noora.irundefined ۰۲۱-۶۶۶۷۵۰۲۷-۸undefined ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵

۱۷:۰۰

thumnail
#صندوق_قرض_الحسنه_نورا #پرداخت_وام_ازدواج_سال_۱۴۰۲
undefined بی واسطه مهربانی برای کمک به ازدواجشان ...
undefined پرداخت بیش از ۱۹۱ مورد وام ازدواج و جهیزیهبه ارزش تقریبی ۴۷/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
undefinedروابط عمومی صندوق قرض الحسنه نورا undefined نورا ؛ حس خوب با هم بودنundefined instagram.com/gh_noora_irundefined www.gh-noora.irundefined ۰۲۱-۶۶۶۷۵۰۲۷-۸undefined ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵

۱۷:۰۱

thumnail
#صندوق_قرض_الحسنه_نورا #پرداخت_وام_اشتغال_سال_۱۴۰۱
undefined بی واسطه مهربانی برای کمک به اشتغالشان ...
undefined پرداخت بیش از 137 مورد وام اشتغال و کارآفرینی به ارزش تقریبی ۴۳/۷۵۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
undefinedروابط عمومی صندوق قرض الحسنه نورا undefined نورا ؛ حس خوب با هم بودنundefined instagram.com/gh_noora_irundefined www.gh-noora.irundefined ۰۲۱-۶۶۶۷۵۰۲۷-۸undefined ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵

۱۷:۰۱

۱۶ اردیبهشت

thumnail
#صندوق_قرض_الحسنه_نورا #پرداخت_وام_خرید_رهن_مسکن_سال_۱۴۰۲
undefined بی واسطه مهربانی برای کمک به خانه دار شدنشان ...
undefined پرداخت بیش از ۷۷ مورد وام خرید مسکن undefinedبه ارزش تقریبی ۹۵/۵۳۳/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
undefined پرداخت بیش از ۶۲۸ مورد وام رهن مسکن undefinedبه ارزش تقریبی ۲۱۹/۵۳۹/۱۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
undefined روابط عمومی صندوق قرض الحسنه نوراundefinedنورا ؛ حس خوب با هم بودنundefined ارتباط با ما undefined http://zil.ink/gh_noora_irundefined

۸:۵۳

۱۸ اردیبهشت

thumnail
#صندوق_قرض_الحسنه_نورا #پرداخت_وام_اشتغال_سال_۱۴۰۲
undefined بی واسطه مهربانی برای کمک به اشتغالشان ...
undefined پرداخت بیش از ۱۵۴ مورد وام اشتغال و کارآفرینی به ارزش تقریبی ۸۰/۳۰۷/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
undefined روابط عمومی صندوق قرض الحسنه نوراundefinedنورا ؛ حس خوب با هم بودنundefined ارتباط با ما undefined http://zil.ink/gh_noora_irundefined

۵:۵۱

۲۲ اردیبهشت

thumnail
#صندوق_قرض_الحسنه_نورا #پرداخت_وام_ازدواج_سال_۱۴۰۲
undefined بی واسطه مهربانی برای کمک به ازدواجشان ...
undefined پرداخت بیش از ۲۱۲ مورد وام ازدواج و جهیزیهبه ارزش تقریبی ۶۰/۶۲۷/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
undefined روابط عمومی صندوق قرض الحسنه نوراundefinedنورا ؛ حس خوب با هم بودنundefined ارتباط با ما undefined http://zil.ink/gh_noora_irundefined

۹:۰۸

۲۵ اردیبهشت

thumnail
#صندوق_قرض_الحسنه_نورا #پرداخت_وام_درمان_سال_۱۴۰۲
undefined بی واسطه مهربانی برای کمک به سلامتشان ...
undefined پرداخت بیش از ۱۶۱ مورد وام درمان به ارزش تقریبی ۳۵/۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
undefined روابط عمومی صندوق قرض الحسنه نوراundefinedنورا ؛ حس خوب با هم بودنundefined ارتباط با ما undefined http://zil.ink/gh_noora_irundefined

۹:۱۰

thumnail
#صندوق_قرض_الحسنه_نورا #پرداخت_وام_آزادی_زندانی_سال_۱۴۰۲
undefined بی واسطه مهربانی برای کمک به آزادی زندانی و ضروری ...
undefined پرداخت بیش از ۱۸ مورد وام برای آزادی زندانی و ضروریبه ارزش تقریبی ۱۲/۶۶۲/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
undefined روابط عمومی صندوق قرض الحسنه نوراundefinedنورا ؛ حس خوب با هم بودنundefined ارتباط با ما undefined http://zil.ink/gh_noora_irundefined

۹:۱۳