نشریه الکترونیک قدیری

نشریه الکترونیک قدیری

۵۷ عضو

این کانال به باز نشر اخبار منتخب در نشریه الکترونیک قدیری می پردازد. در این کانال خبری از تبلیغات کالا نیست، فقط جهت حمایت از اعضای عضو کسانی که فعالیت های فرهنگی - هنری دارند میتوانند با هماهنگی قبلی فعالیت های خود را بصورت رایگان در کانال معرفی کنند.

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»