عکس پروفایل حوزه دانشجویی شریفح
۱.۸هزار عضو

حوزه دانشجویی شریف

حوزه شریف، پایگاهی برای تبیین اسلام نابواقع در دانشگاه صنعتی شریفطبقه منفی دو ساختمان ریاستتلفن: 66164010-021