عکس پروفایل مدرسه هنر و رسانه تزکیهم

مدرسه هنر و رسانه تزکیه

۱۹۳عضو
عکس پروفایل مدرسه هنر و رسانه تزکیهم
۱۹۳ عضو

مدرسه هنر و رسانه تزکیه

مدرسه هنر و رسانه تزکیه

۷ بهمن ۱۳۹۸

۱۶ بهمن ۱۳۹۸

thumnail

۱۸:۵۵

۲۰ بهمن ۱۳۹۸

thumnail
#حماسه_حضور#جشن_پیروزی_انقلاب#مجتمع_فرهنگی_آموزشی_تزکیه

۱۳:۰۹

۲۱ بهمن ۱۳۹۸

thumnail
گیف
۰۰:۰۷

۵:۵۶

۲۳ بهمن ۱۳۹۸

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

thumnail
آعاز پیس ثبت نام در سایت موسسه فرهنگی آموزشی تزکیه:Tazkieh.Ir جهت اطلاعات تخصصی در زمینه گرایش هنر:88698801

۱۱:۴۴