عکس پروفایل خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)خ
۱.۹هزار عضو

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) Ibna.irارتباط مستقیم با تحریریه ۰۲۱۶۶۹۶۶۲۰۶
📌 آدرس ایبنا در شبکه‌های اجتماعی:@ibna_official
ارتباط با ادمین:@hourshid1360