عکس پروفایل ادمین هسته مرکزی بین‌المللا

ادمین هسته مرکزی بین‌الملل

بايد بسيجيان جهان اسلام در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسلامي باشند و اين شدنی است... (امام خمینی)
آدرس کانال: ble.im/iccbso