عکس پروفایل مجمع عالی علوم انسانی اسلامیم
۲۴۸ عضو

مجمع عالی علوم انسانی اسلامی

مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی در ۱۱ اردیبهشت ۹۸ و پس از درخواست‌های فراوان از ناحیه شمار کثیری از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، با تصویب شورای سیاست‌گذاری پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی تأسیس شدwww.scih.ir