عکس پروفایل کانال خبری ویژه شرکت های نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساختک
۴۶۰ عضو

کانال خبری ویژه شرکت های نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

کانال خبری ویژه شرکت های نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساختادمین:@mjbonakdar
لینگ عضویت در گروه پرسش و پاسخ در بله
ble.ir/join/N2U5NWE3Mz
حتما عضو گروه شوید
تلفن 02183533555