عکس پروفایل روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهانر

روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان |
اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بلوار اندیشه، بعد از تالار سبز (غدیر)، جهاددانشگاهی واحد اصفهان |
تماس: 3669237-031