عکس پروفایل همراهان وبگاه رئیس جمهور رئیسیه
۳ عضو

همراهان وبگاه رئیس جمهور رئیسی

سپاسگزاریم اگر طرفدار شل ایمانی و کم ایمانی و هرهری بودن و ول و رها بودن هستید عضو این گروه نشوید. قوانین گروه در لینک زیر: ble.ir/join/H9rFJm8rKeلطفا سخت گیرانه قوانین را بخوانید-لطفا اهداف گروه را بخوانید: https://nojavania.com/nojavania-group