عکس پروفایل مهندسی شیمی - نصیرم
۳ عضو

مهندسی شیمی - نصیر

کانال رسمی "مهندسی شیمی مرکز خدمات آموزشی نصیر"
وبسایت : Nasir.ir
کانال مرکز خدمات آموزشی نصیر :@Nasir_ESC
ارتباط با پشتیبانی کلاس ها:@NasirAmoozesh
شماره تماس: ۰۲۱۸۸۴۶۴۷۸۰۰۲۱۸۸۴۶۶۹۳۵
undefinedنشانی : تهران، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، دفتر نصیر