عکس پروفایل آبادیران؛ رسانه آبادانی و پیشرفت ایرانآ
۳.۴هزار عضو

آبادیران؛ رسانه آبادانی و پیشرفت ایران

روایت آبادانی و پیشرفت ایرانانتشار توانمندیهای زیست بوم علمی، نوآوری وفناوری کشوردفتر مردمی‌سازی و برنامه ملی آبادیران معاونت علمی، فناوری واقتصاد دانش بنیانارسال محتوا:undefined @adminabaadiran_irundefined 02188614923undefined @abaadiran_irundefined https://Abaadiran.ir