عکس پروفایل پُروجِتپ
۱۳ عضو

پُروجِت

فرصتی برای تمام تیم‌های دانش‌بنیان
⁉️ پروژه مورد نظرتو اینجا پیدا نمیکنی ولی خودت موضوع خوب سراغ داری؟ ✅ موضوعات پیشنهادیتو ارسال کن تا پروژه بشن. 🔗 ارسال موضوعات پیشنهادی
و کسب اطلاعات بیشتر:
https://zil.ink/kashef_qom