عکس پروفایل ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات (CCTDC)س
۱.۲هزار عضو

ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات (CCTDC)

ستاد توسعه فناوری‌های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوریادمین @se_ebrahimiسایت cct.isti.irآپارات aparat.com/cct.istiتلگرام t.me/cct_istiویراستی virasty.com/cct_isti/لینکدین linkedin.com/company/cct-isti