عکس پروفایل آموزش بازیسازی و برنامه نویسی | سجاد احمدی نیتآ
۷۰ عضو

آموزش بازیسازی و برنامه نویسی | سجاد احمدی نیت

آموزشهای:✓ بازیسازی اصولی✓ برنامه نویسی Python و #Cسجاد احمدی نیت هستم undefined کمکت میکنم که به آرزوت توی بازیسازی برسی undefinedundefinedمتاسفانه کانال قبلی پرید! بعضی‌ها رو دوباره می‌ذارمراه ارتباطی undefined@SajadAhmadiNiat