خ
۳ عضو

خط مشی و اطلاعات گروه های نوجوانیا

قوانین عضویت در گروه های مذکور : 1 - همراهان رسانه نوجوانیا 2 - همراهان رسانه رئیس جمهور رئیسی 3 - همراهان رسانه ولا تقربوا الزنا 4- همیاری پویش « رای میدهیم »لطفا اهداف گروه را بخوانید: https://nojavania.com/nojavania-group