عکس پروفایل کنگره ملی بانوان تاثیرگذار ک
۶۹۲ عضو

کنگره ملی بانوان تاثیرگذار

کنگره ملی بانوان اثرگذار در ساحت علم و فرهنگ، طرحی نو با هدف جلا دادن دنیایی است که زنان در آن زیستن را به عظمت زنانگی، شکوه همسری و عطوفت مادری مزین کرده‌اند. گرچه نابرابری‌ها و تبعیض‌ها بر این آینه جمال الهی زنگار زده است.