عکس پروفایل  سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللیس
۲.۴هزار عضو

سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری به سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی ارتقا یافت.با عنایت به مطلب فوق تغییر لوگو، نام وبسایت و کلیه تغییرات مربوطه از طریق این کانال اطلاع‌رسانی خواهد شد.