عکس پروفایل خیریه فردای سبز شریفخ
۱۱.۸هزار عضو

خیریه فردای سبز شریف

موسسه فرهنگی خیریه فردای سبزحامی خانواده‌های نیازمند و دانش آموزان محرومشماره ثبت: ۴۳۸۷۶تهران، خیابان آزادی، جنب مسجد دانشگاه شریفبازوی اهدای کمک:@FardayeSabzbotسایت:FardayeSabz.Sharif.irارتباط با ما:@FardayeSabz76۰۲۱۶۶۱۶۴۹۸۹ - ۰۲۱۶۶۱۶۵۸۲۶