خیریه فردای سبز شریف

خیریه فردای سبز شریف

۱۲۸۲۰ عضو

موسسه فرهنگی خیریه فردای سبز حامی خانواده‌های نیازمند و دانش آموزان محروم شماره ثبت: ۴۳۸۷۶ تهران، خیابان آزادی، جنب مسجد دانشگاه شریف بازوی اهدای کمک: @FardayeSabzbot سایت: FardayeSabz.Sharif.ir ارتباط با ما: @FardayeSabz76 ۰۲۱۶۶۱۶۴۹۸۹ - ۰۲۱۶۶۱۶۵۸۲۶

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»