جوانی فراتر از زمان

جوانی فراتر از زمان

۳۴۸ عضو

بسمه تعالی این صفحه با هدف معرفی شخصیت شهید دکتر عبدالحمید دیالمه، نگاشته می شود. محتوای کانال زیر نظر مستقیم خانواده آن شهید بزرگوار تهیه و منتشر می شود. ✅ سایت: ehya-e-saghalain.ir ✅ ارتباط با ما: @hyamahdi

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»