عکس پروفایل جوانی فراتر از زمانج
۳۹۵ عضو

جوانی فراتر از زمان

بسمه تعالی این صفحه با هدف معرفی شخصیت شهید دکتر عبدالحمید دیالمه، نگاشته می شود. محتوای کانال زیر نظر مستقیم خانواده آن شهید بزرگوار تهیه و منتشر می شود. undefined سایت: ehya-e-saghalain.ir undefined ارتباط با ما: @hyamahdi