قرارگاه جهادی باسطین

قرارگاه جهادی باسطین

۱۷۶۱ عضو

🍁 قرارگاه هماهنگی کوره‌های آجرپزی خاوران و روستای محمودآباد ❤ از گروه‌های جهادی، ngoها، خیرین و عموم عزیزان جهت همکاری دعوت بعمل می‌آید 💐⚘ ۰۹۳۶۴۵۸۲۵۳۶ کانال مالی قرارگاه: @basetin_ir_mali فرمانده قرارگاه عباس‌زاده @azf05

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»