عکس پروفایل هسته بین‌الملل استان اصفهانه
۱۸۰ عضو

هسته بین‌الملل استان اصفهان

تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم. «امام خمینی (ره)»ارتباط با ادمین@r_soleimanzadeh