ج
۷ عضو

جشنواره ملی مد و لباس تبریز

اولین جشنواره ملی مد و لباس تبریز/آذربایجان در تاریخ ۲۵ تا ۲۷ تیرماه در هتل پتروشیمی تبریز برگزار می شود