ایده‌ها و تجربیات آموزشی و تربیتی

ایده‌ها و تجربیات آموزشی و تربیتی

۲۰۹۴ عضو

این گروه توسط *ایتات* به منظور #شناسایی و جمع آوری، #فرآوری و همچنین #توسعه و #ترویج #ایده ها و #تجربیات آموزشی و تربیتی ایجاد شده است. شنبه تا3شنبه فقط ارسال ایده 5شنبه درخواستها و اعلانها جمعه ها تعطیل

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»