عکس پروفایل موسسه تدبرم
۷۹۵ عضو

موسسه تدبر

موسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره مشهد مقدس، خ امام خمینی، میدان ده دی، نبش رازی غربی ۸اولین و برترین موسسه در عرصه تدبر در قرآن و سیره